A VÉGSŐ ESEMÉNYEK

Olvassuk el Dán 11:40-45 részét! Mi történik itt?

A következő kifejezések segítenek megérteni ezt a szöveget:

A vég ideje: Ez a kifejezés csak Dániel próféta könyvében jelenik meg (Dán 8:17; 11:35, 40; 12:4, 9). Dániel próféciáinak vizsgálata arra utal, hogy a vég ideje a pápaság 1798-as bukásától a halottak feltámadásáig tart (Dán 12:2).

Az északi király: Ez a név először földrajzi értelemben a Szeleukida-dinasztiára vonatkozik, de utána a pogány, majd a pápai Rómára utal. Tehát nem egy földrajzi helyet, hanem Isten népének lelki ellenségét jelzi. Továbbá azt is meg kell jegyeznünk, hogy az északi király jelképezi az igaz Isten hamisítványát, akit a Biblia szimbolikusan Északkal azonosít (Ézs 14:13).

A déli király: Ez a név először a Ptolemaiosz-dinasztiát jelöli, amely Egyiptomban, a szent földtől délre uralkodott. Ám ahogy kibontakozik a prófécia, teológiai töltetet kap, és egyes kutatók az ateizmussal hozzák összefüggésbe. Ellen G. White is megjegyzi Jel 11:8 Egyiptomra vonatkozó utalásával kapcsolatban: „Ez istentagadás [az ateizmus – az eredeti szövegben, a szerkesztő megjegyzése]” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 238. o.).

A dicső szent hegy: Az ószövetségi időkben ez a kifejezés Sionra utalt, Izrael szívére és fővárosára, ami földrajzilag az ígéret földje. A kereszt után az Isten népe meghatározást már nem etnikai és földrajzi értelemben kell venni. Ezért a szent hegy szimbolikus meghatározás, ami Istennek az egész világra elterjedt népét jelképezi.

Így talán a következő módon magyarázhatjuk az eseményeket: 1) A déli király megtámadja az északit: a francia forradalom megkísérelte eltörölni a vallást és legyőzni a pápaságot, de kudarcot vallott. 2) Az északi király megtámadja és legyőzi a délit: a pápaság és annak szövetségesei vezette vallási erők végül felülkerekednek az ateizmus erői fölött, majd szövetségre lépnek a legyőzött ellenféllel. 3) Edom, Moáb és Ammon színe java megmenekül: néhányan csatlakoznak a nyájhoz az utolsó órában azok közül, akik nem számláltattak Isten igaz népéhez. 4) Az északi király készül, hogy megtámadja a szent hegyet, de odavész: a gonosz erői elpusztulnak és Isten megalapítja az országát.

Hogyan találhatunk vigaszt a tudatban, hogy a győztes végül Isten és a népe lesz?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: