RÓMA ÉS A SZÖVETSÉG FEJEDELME

Olvassuk el Dán 11:16-28 részét! Milyen képeket találunk ebben a nehéz szövegben, ami Dániel próféta könyvében másutt is előfordul?

Dán 11:16 versében van az átmenet a hellenista királyoktól a pogány Rómáig: „És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől.” Jeruzsálem a dicső föld – az ókori Izrael, a pogány Róma pedig az új hatalom, ami átvette az uralmat a területe fölött. Ugyanezt az eseményt a kis szarv vízszintes irányú terjeszkedése is jelképezi, ami szintén elér a kívánatos földre (Dán 8:9). Így egyértelműnek tűnik, hogy ekkor a pogány Róma volt a világ ura.

A bibliaszövegben további utalások is alátámasztják ezt az észrevételt. Például mindenképpen Augustus császárra vonatkozik, hogy „az, aki adószedőt jártat végig”. Az ő uralkodása idején született meg Jézus, miután a népszámlálás miatt Mária Józseffel Betlehembe utazott (Dán 11:20). Továbbá a prófécia szerint ezt az uralkodót egy „utálatos” személy váltja fel (Dán 11:21). Ahogy a történelem is tanúsítja, Augustust a fogadott fia, Tibériusz követte a trónon. Tibériusz pedig köztudottan szeszélyes, hitvány személyiség volt.

A Biblia szerint Tibériusz uralma alatt töretett meg a „szövetséges fejedelem is” (Dán 11:22). Ez nyilvánvalóan Krisztusnak, a Messiás-fejedelemnek a keresztre feszítésére vonatkozik (Dán 9:25; lásd még Mt 27:33-50), akit Tibériusz idején végeztek ki. Fontos jelzés itt Jézusra, hogy Ő a „szövetséges fejedelem”, ez is mutatja a történelmi események menetét, az olvasónak ismét szilárd bizonyítékot adva arról, hogy Isten bámulatos módon ismeri a jövőt. Istennek igaza volt mindenben, ami eddig beteljesedett e próféciák szerint, így feltétlenül bízhatunk abban is, amit a jövőre vonatkozóan mond.

A politikai és történelmi események között az igeszakasz rámutat a názáreti Jézusra, aki a „szövetséges fejedelem”. Hogyan láthatjuk ebből is, hogy a sok kavarodás és politikai ármány ellenére is Jézus a Szentírás központi alakja?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: