KÖNYÖRGÉS KEGYELEMÉRT

Olvassuk el Dán 9:3-19 részét! Milyen alapon könyörgött Dániel kegyelemért?

Ennek az imának néhány pontját külön ki kell emelni.

Először is, Dániel nem kért magyarázatot az imájában arra, hogy miért sújtották csapások a zsidó népet, inkább ő maga mondta el az okot: „és nem hallgattunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára. Nem az Ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái, a próféták által adott nekünk” (Dán 9:10, RÚF). A könyv 8. fejezetének a végén úgy hagytuk ott Dánielt, hogy valamit éppen meg akart érteni, mert nem értette a kétezer-háromszáz estéről és reggelről szóló látomást (lásd Dán 8:27).

A második dolog az imával kapcsolatban, hogy Isten kegyelméért könyörgött. Arra kérte az Urat, hogy bocsásson meg népének az elkövetett bűneik és a gonoszságuk ellenére. Bizonyos értelemben az evangélium egy példáját látjuk itt: bűnös emberek, akiknek nincs semmi érdemük, kegyelmet kérnek, amit nem érdemelnek meg, illetve bűnbocsánatot, ami nem jár nekik. Vajon nem jól példázza ez, hogy egyénileg hol állunk Isten előtt?

Olvassuk el Dán 9:18-19 verseit! Még mire hivatkozva kéri Dániel, hogy az Úr válaszoljon az imájára?

Dániel imájának egy másik része is említést érdemel: azért könyörög, hogy Isten neve dicsőüljön meg. Tehát nem a saját és még nem is a népe jólétéért imádkozik, hanem Isten érdekében (Dán 9:17-19). Más szóval Istennek azért kell meghallgatnia a kérését, mert az az Ő neve dicsőségére szolgál.

Olvassuk el 2Kir 19:15-19 szakaszát! Mennyiben hasonlít Ezékiás imája Dánielére? Mt 5:16 szerint mi hogyan dicsőíthetjük meg Istent?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: