ISTEN IGÉJÉNEK KÖZPONTI SZEREPE

Olvassuk el Dán 9:1-2 szakaszát! Dániel azt mondta, hogy „megfigyeltem a könyvekben” azt a próféciát, amit alaposan tanulmányozott. A Biblia mely könyvét vagy könyveit értette ez alatt?

Amikor megvizsgáljuk ezt az imát, megértjük: egyértelműen abból ered, hogy Dániel mélyrehatóan tanulmányozta Isten korábbi kinyilatkoztatásait, amelyeket Mózesnek és a prófétáknak adott. Miután Jeremiás tekercséből megtudta, hogy a fogság időszaka hetven évig tart (lásd Jer 25:11-12; 29:10), megértette korának történelmi jelentőségét.

Ne feledjük, hogy Dániel Kr. e. 539-ben mondta el ezt az imát, abban az évben, amikor a Perzsa Birodalom elfoglalta Babilon helyét. Így majdnem hetven év telt el, mióta Nabukodonozor meghódította Jeruzsálemet és elpusztította a templomot. Tehát Jeremiás próféciája szerint Isten népének hamarosan vissza kellett térnie a hazájába. Mivel Dániel bízott Isten Igéjének ígéreteiben, tudta, hogy valami nagy horderejű dolog fog történni a népével, nemsokára véget ér majd a babiloni száműzetés, a zsidók visszatérhetnek hazájukba.

Dániel a rendelkezésére álló Írásokat tanulmányozva felismerte népe bűneinek komolyságát. Megszegték a szövetséget, így megszakították a kapcsolatukat Istennel. Ennek az elkerülhetetlen következménye lett a száműzetés (3Móz 26:14-45). Dániel tehát Isten kinyilatkoztatásait tanulmányozva értette meg a kort, amelyben élt. Ezért érezte, hogy sürgősen esedeznie kell a népe érdekében Isten előtt.

A föld történelmének utolsó napjaihoz közeledve egyre jobban kell tanulmányoznunk Isten Igéjét és aszerint is kell élnünk! Egyedül a Szentírás adhat hiteles magyarázatot a világról, amelyben élünk. Elvégre az Ige beszéli el a jó és a rossz nagy küzdelmének történetét, és mutatja meg, hogy az emberi történelem a gonoszság eltörlésével és Isten örök országának megalapításával végződik. Minél többet tanulmányozzuk az Írásokat, annál jobban érthetjük földünk jelen állapotát és az abban betöltött helyünket, illetve azt, hogy a reményt nem kínáló világban mégis mi ad alapot és okot a reménységre.

Hogyan segít a Biblia, hogy bizonyos mértékig megértsük a világot, ami annyira értelmetlennek tűnhet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: