A MAGASSÁGOS SZENTJEI

A következő igék alapján mi történik Isten népével: Dán 7:18, 21-22, 25, 27?

A „Felséges szentjei” (RÚF) kifejezés Isten népének megkülönböztető jelzője. A kis szarv által szimbolizált hatalom megtámadja őket. Mivel hűségesen kitartanak Isten Igéje mellett, a pápai uralom ideje alatt üldözik őket. A keresztényeket üldözték a pogány Római Birodalom (a negyedik fenevad) korában is, de a Dán 7:25 versében említett üldözés az, amikor a szenteket a kis szarv üldözi, ez pedig csak Róma pogány korszaka után emelkedik fel.

Isten népét azonban nem tartja örökké elnyomás alatt egy világi hatalom. Isten országa veszi át a földi országok helyét. Érdekes módon a látomásban az ember Fiának „dicsőség és királyi uralom adatott” (Dán 7:14, RÚF), az angyal magyarázatában viszont a „szentek” kapják meg az országot (Dán 7:18). Ez nem ellentmondás. Mivel az ember Fia összekapcsolódik Istennel és az emberiséggel is, a győzelmét megosztja azokkal is, akiket képvisel.

Amikor a főpap megkérdezte Jézust, hogy Ő-e a Messiás, az Isten Fia, Jézus Zsolt 110:1 és Dán 7:13-14 verseire mutatva mondta: „Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel” (Mk 14:62). Tehát Jézus az egyetlen, aki képviselhet minket a mennyei ítélőszék előtt. Már legyőzte a sötétség erőit, és diadalában részesülnek mindazok, akik közel kerülnek hozzá. Így nincs ok a félelemre. Pál apostol találóan jelenti ki: „De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róm 8:37-39, RÚF).

Figyeljük meg, hogy milyen pontosan felvázolja a történelmet Dániel látomása többezer évvel korábban! Hogyan tanít ez arra, hogy bízni tudjunk Isten minden ígéretében a jövőre vonatkozóan?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: