AZ EMBER FIÁNAK ELJÖVETELE

Olvassuk el Dán 7:13 versét! Kicsoda az ember Fia? Hogyan azonosíthatjuk? (Lásd még Mt 8:20; 9:6; Mk 13:26; Lk 9:26; 12:8!)

Az ítélet során egy különösen fontos szereplő is a színre lép: az ember Fia. Kicsoda Ő? Először is, az ember Fia egy mennybéli személy, de emberi tulajdonságokkal is rendelkezik, ahogy a cím is utal rá. Más szóval, egy személyben Isten és ember, akinek tevékeny szerepe van az ítéletben. Másodszor, az Újszövetségben gyakran megjelenő kép, hogy az ember Fia eljön az ég felhőiben. Dán 7:13 verse viszont nem úgy ábrázolja az ember Fiát, mint aki a mennyből a földre jön, hanem mint aki a mennyben az egyik helyről a másikra megy, hogy megjelenjen az Öregkorú előtt. Harmadszor, amikor azt olvassuk az ember Fiáról, hogy megjelenik az ég felhőiben, az az Úr látható megjelenésére utal. Ez a kép a főpapra is emlékeztet, aki az engesztelés napján a füstölő felhőjével (füstjével) övezve lép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt.

Az ember Fia király is. „Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet Őt tisztelje [KAR: szolgál]” (Dán 7:14, RÚF). A „szolgál” ige úgy is fordítható, hogy „imád” vagy „tisztel”. Kilencszer fordul elő az 1-7. fejezetben (Dán 3:12, 14, 17-18, 28; 6:16, 20; 7:14, 27), és az istenség előtti hódolat gondolatát hordozza. Tehát az Isten törvényének megváltoztatására tett kísérlet következtében a kis szarv által jelképezett vallási rendszer megrontja az Istennek járó tiszteletet. Az itt bemutatott ítélet azt jelzi, hogy végül helyreáll az igaz istentisztelet. A pápaság által felállított vallási rendszer bűnös embert helyez közbenjáróként Isten és az emberiség közé. Dániel rámutat, hogy egyedül az ember Fia képes közbenjáróként képviselni az emberiséget Isten előtt. Ahogy a Biblia mondja: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Jézus Krisztus” (1Tim 2:5).

Annak alapján, amit a Bibliában Jézus életéről és a jelleméről olvasunk, miért különösen vigasztaló a tudat, hogy központi szerepe van az itt ábrázolt ítéletben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: