A viharos tengertől az ég felhőiig

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7; Márk 13:26; Lukács 9:26; 12:8;

Róma 8:1; 2Thesszalonika 2:1-12; 1Timóteus 2:5

„A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom” (Dán 7:27, RÚF).

Dániel próféta könyve 7. fejezetének látomása, ami az e heti leckénk témája, a 2. fejezet látomásával áll párhuzamban. A könyv 7. fejezete azt fejti ki bővebben, amit Isten a 2. fejezetben jelentett ki. Először is, az éjjeli látomás a négy szél által felkavart tengert ábrázolja. A sötétség és a víz a teremtést idézi, de itt mintha valami háborgatná vagy mintha támadás alá került volna. Másodszor, a látomásban szereplő állatok tisztátalanok és keverékek, ami a teremtés rendjének a megzavarását jelképezi. Harmadszor, a látomásban megjelenő állatokról látszik, hogy uralmat gyakorolnak – úgy tűnik, hogy ezek az erők bitorolják azt az uralmat, amit Isten adott Ádámnak a kertben. Negyedszer, az ember Fiának eljövetelével Isten uralma visszakerül azokhoz, akiket jogosan megillet. Amit Ádám elveszített a kertben, azt az ember Fia visszaszerzi a mennyei ítéletben.

A fenti leírás panoráma-szerűen mutatja be azt a bibliai képvilágot, ami ennek a jelképekben bővelkedő látomásnak a hátterében húzódik meg. Szerencsére az angyal megmagyarázta a látomás egyes fontos részleteit, és így megérthetjük e nagyszerű prófécia fő körvonalait.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: