IRIGYSÉG

Lucifer már a mennyben, a tökéletes környezetben irigykedni kezdett Krisztusra. „Lucifer irigy és féltékeny volt Jézus Krisztusra. Mégis, mikor az angyalok meghajoltak Jézus előtt, hogy elismerjék felsőbbségét, nagy tekintélyét és jogos uralmát, Lucifer is meghajolt velük, de szíve tele volt irigységgel és gyűlölettel” (Ellen G. White: A megváltás története. Budapest, 2000, Advent Kiadó, 11. o.). Különösen veszélyes teret engedni magunkban az irigységnek, ezért a gyilkosság és a lopás tilalma mellett a Tízparancsolatban szerepel ennek a tiltása is (lásd 2Móz 20:17).

Olvassuk el Dán 6:1-5 szakaszát 1Móz 37:11 és 1Sám 18:6-9 versei mellett! Milyen szerepet játszott e történetekben az irigység?

Dániel vezetői képességei jó benyomást tettek a királyra, de a többi tiszttartóból irigységet váltottak ki. Szövetkeztek hát, hogy korrupció vádjával szabaduljanak meg tőle. Ám akármennyit kutakodtak, semmi hibát nem találtak Dániel munkavégzésében: „nem sikerült semmi ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála” (Dán 6:5, RÚF). A „megbízható”-nak fordított arám szóra mondhatjuk azt is, hogy „tisztességes”.

Dániel feddhetetlen volt. A tiszttartók képtelenek voltak bármilyen hamis váddal illetni. Viszont azt is megneszelték, hogy Dániel felettébb hűséges az Istenéhez és engedelmeskedik a törvényének. Hamarosan felismerték, hogy olyan helyzetet kell előidézniük, amelyben döntenie kell Isten és a birodalom törvénye között, csak így csalhatják kelepcébe. Az alapján, amit megtudtak róla, a tiszttartók minden kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy Dániel következetesen Isten törvényét helyezi még a birodalom rendeletei fölé is. Milyen ékes bizonyság ez Dániel hűségéről!

Hogyan gyűlt már meg a bajod az irigység miatt? Hogyan kezelted azt a helyzetet? Miért kifejezetten végzetes és bénító lelki bűn a féltékenység?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: