MEGMÉRETTÉL ÉS HÍJJÁVAL TALÁLTATTÁL

Olvassuk el Dán 5:13-28 szakaszát! Mit mondott Dániel a királynak a közelgő végzetéről?

A körülmények nyomására a király végül meghallgatta Dánielt, de mintha csak vonakodva tette volna. Ez talán inkább azt mutatja, hogyan viszonyult Istenhez, mint Dánielhez.

Ahogy Dániel fogadta a király ajándékának lelhetőségét, abból sokat megtudhatunk a próféta fontossági sorrendjéről és jelleméről. Valószínűleg felismerte a jutalom értéktelenségét is, hiszen ő pontosan értette a rejtélyes szavak jelentését.

Dániel három dolog miatt marasztalta el a királyt.

Először is, Belsazár teljesen figyelmen kívül hagyta Nabukodonozor tapasztalatát, különben megtért volna és megalázta volna magát, amint az elődje tette. Másodszor, Belsazár a templomi edényeket borivásra és a bálványai dicsőítésére használta. Dániel itt az előzőhöz hasonló sorrendben említette meg a hatféle anyagot, amiből bálványokat készítettek. Harmadszor, a király nem magasztalta Istent, „akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad” (Dán 5:23).

A király hiányosságainak megnevezése után Dániel folytatta a magyarázatot. Ekkor tudjuk meg, hogy Isten „falfirkája” három arám szóból állt (az elsőt megismételték), amelyek alapvető jelentését ismernie kellett a királynak és a bölcseinek is: MENE: „számba vette”; TEKEL: „megmérettél”; UFARSZIN: „elosztatott”. Mivel a méd-perzsa sereg Babilon kapuja előtt állt, a király és a bölcsei gyaníthatták az írás baljós jelentését, de a varázslók nem mertek semmi olyat mondani az uralkodónak, ami kellemetlen lehetett. Egyedül Dániel volt képes értelmes mondatba foglalni a valódi üzenetet, hogy annak teljes tartalmát közölje Belsazárrral: „Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak” (Dán 5:26-28). Nem éppen nyugtató, felvidító szavak!

A király feletti ítélet gyorsan bekövetkezett. Hogyan tanulhatunk meg bízni Istenben olyan ügyekkel kapcsolatban is, amelyekben még most nem látjuk az igazságszolgáltatást és az ítéletet? (Lásd még Préd 3:17; 8:11; Mt 12:36; Róm 14:12!)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: