EGY HÍVATLAN VENDÉG

Olvassuk el Dán 5:5-8 részét! Mi történt, és miért reagált így a király? Mennyiben tekinthető ez a beszámoló párhuzamosnak Dániel próféta könyve 2. fejezetével? Miért fontos ez? (Lásd még Zsolt 96:5; Kol 1:15-17!)

Mint Nabukodonozor a korábbi válságok idején (Dán 2:2, 4:7), úgy Belsazár is csillagjósokat, káldeusokat és jövendőmondókat hívott, hogy megfejtsék a rejtélyes írást. Azért, hogy a legjobb tudásukat hozzák, hatalmas jutalmat kínált nekik: 1) bíbor ruhát, amit az ókorban az előkelőségek hordtak (Eszt 8:15), 2) aranyláncot, ami a magas társadalmi rang szimbóluma volt (1Móz 41:42) és 3) a birodalom harmadik vezetőjének a tisztét. Ez az utolsó jutalom hűen tükrözi a korabeli Babilon történelmi viszonyait. Mivel Belsazár társuralkodóként a második helyen állt apja, Nabú-naid mögött, a harmadik vezetői tisztséget kínálta fel. A kecsegtető jutalmak ellenére a varázslók ekkor sem tudtak magyarázattal előállni.

Minden bűnét tetézve a király még a bölcsességet is rossz helyen kereste. A babiloni szakértők nem fejthették meg az üzenetet. Noha a saját nyelvükön, arámul jelent meg az írás, ahogy azt holnap látni fogjuk, mégsem értették a szavak jelentését. Ez arra emlékeztethet, amit az Úr mondott Ézsaiáson keresztül: „bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik” (Ézs 29:14). Pál apostol pedig hozzáfűzi a vers idézése után: „Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1:20-21, RÚF).

Vannak olyan igazságok, amelyek túlságosan fontosak ahhoz, hogy az embereknek maguktól kelljen azokat megfejteni, ezért Isten kijelenti nekünk azokat.

Gondoljunk csak a kilátásba helyezett jutalmakra, majd arra, hogy mindaz a később történtek után mennyire értéktelenné lett! Vagyis valójában mennyire múlandók a földi dolgok? Miért kell mindig az örökkévalóság szempontjait észben tartani minden tettünk között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: