TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az egykor büszke király Isten alázatos gyermekévé, a zsarnoki, fennhéjázó uralkodó bölcs és könyörületes királlyá lett. Aki valamikor dacolt a menny Istenével és káromolta Őt, most elismerte a magasságos Isten hatalmát. Buzgón igyekezett alattvalóiban Jahve iránt tiszteletet ébreszteni és boldogságukat elősegíteni. A királyok Királya és uraknak Ura dorgálása nyomán Nabukodonozor végre megtanulta azt a leckét, amelyet minden uralkodónak meg kell tanulnia – hogy az igazi nagyság tulajdonképpen az igazi jóság. Elismerte Jahvét élő Istenként. Így szólt: »Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.«

Most valóra vált Istennek az a szándéka, hogy a világ legnagyobb birodalma megdicsőítse Őt. Ezt a nyilatkozatot, amelyben Nabukodonozor nyilvánosan elismerte Isten irgalmát, jóságát és hatalmát, a szent történelem a király utolsó tetteként jegyezte fel” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 323. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „A büszkeség vezet minden más bűnhöz – ez az elme teljes isten-ellenes állapota. Túlzásnak tűnik ez? Ha igen, gondoljuk csak végig!… Minél nagyobb a büszkeségünk, annál jobban megvetjük mások gőgösségét. Sőt, ha ki szeretnénk deríteni, hogy mi mennyire vagyunk büszkék, akkor az a legkönnyebb, ha megkérdezzük magunktól: »Mennyire viseljük nehezen, ha mások semmibe vesznek, vagy észre sem vesznek minket, vagy belekontárkodnak a mi dolgunkba, vagy lekezelnek minket, vagy felvágnak előttünk valamivel?« Az a lényeg, hogy az ember büszkesége versenyben áll mindenki más büszkeségével. Azért leszünk olyan feldúltak, mert mi akarjuk a hangunkat hallatni az összejövetelen, miközben valaki más teszi azt. Két dudás nem fér meg egy csárdában” (C. S. Lewis: Mere Christianity. New York, 1996, Touchstone, 110. o.). Mit mond itt Lewis, ami talán segíthet észrevenni a büszkeséget a saját életünkben?

2) Ennek a fejezetnek is Isten fennhatósága a témája, ahogy ezt láttuk néhány előzőben is. Miért olyan fontos téma ez, amit meg kell értenünk? Milyen szerepet játszik a szombat abban, hogy megérthessük ezt a kulcsfontosságú igazságot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: