FELTEKINTÉS AZ ÉGRE

Olvassuk el Dán 4:31-34 szakaszát! Hogyan és miért változott meg a király helyzete?

Isten megengedte, hogy Nabukodonozor ilyen különös betegséget kapjon, idővel azonban visszaadta józan eszét. Érdekes, hogy minden megváltozott, amikor a próféta által megjövendölt hét év leteltével a beteg király az égre emelte a szemét (Dán 4:31).

„Hét éven át döbbenten gondolt Nabukodonozorra minden alattvalója. A király hét éven át megalázottan élt az egész világ előtt. Hét év után visszakapta értelmét. Alázattal a menny Istene felé tekintett és felismerte Isten kezét a büntetésben. Nyilvánosan meghirdetett nyilatkozatában elismerte vétkességét és azt, hogy gyógyulásában Isten nagy irgalma mutatkozott meg” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 322-323. o.).

Kétségtelen, hogy nagy dolgok történnek, amikor a menny felé emeljük a tekintetünket. A király bizonyságát adta, amikor józan esze visszatért, hogy megtanulta a leckét.

Ez a történet nem is annyira Nabukodonozorról szól, mint inkább Isten kegyelméről. A király három lehetőséget szalasztott el arra, hogy elismerje: Izrael Istene az élete Ura. Akkor lett volna erre alkalma, amikor felismerte a négy fiatal júdeai fogoly kivételes bölcsességét (Dániel 1. fejezete), amikor Dániel megfejtette az álmát (Dániel 2. fejezete) és amikor a három héber férfi megmenekült a tüzes kemencéből (Dániel 3. fejezete). Hiszen ha ettől a szabadulástól nem lesz alázatosabb, akkor vajon mitől lesz az? Az uralkodó makacssága ellenére Isten még egy negyedik esélyt is adott neki, és végül el is nyerte a király szívét, majd visszahelyezte őt hivatalába (Dániel 4. fejezete). Az Úr „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 2:4, RÚF), amint azt Nabukodonozor esete is mutatja. Ennek az igazságnak emlékezetes példája ez a történet.

Hogyan alázott meg már bennünket Isten? Mit tanultunk abból az esetből? Miben kell változnunk, nehogy még egyszer meg kelljen ismételnünk ugyanazt a leckét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: