A NEGYEDIK FÉRFI

Olvassuk el Dán 3:19-27 szakaszát! Mi történt? Még ki volt ott a tűzben?

Nabukodonozor elképedt, amikor a kemencében egy negyedik embert is látott, miután a hűséges hébereket a tűzbe dobatta. Úgy tudta a legjobban leírni a negyedik személy ábrázatát, hogy olyan, mint valami „istenek-fiáé” (Dán 3:25).

A király nem mondhatott ennél többet, de mi tudjuk, hogy ki a negyedik személy. Ő az, aki megjelent Ábrahámnak Sodoma és Gomora pusztulása előtt, Ő küzdött Jákóbbal a Jabbok révénél, Ő mutatta meg magát Mózesnek az égő csipkebokorban. Ő volt Jézus Krisztus, még a testetöltése előtt. Azért jött, hogy bemutassa: Isten a népe mellett áll a bajban.

Ellen G. White így ír: „Az Úr azonban nem feledkezett el övéiről. Amikor tanúit bevetették a kemencébe, a Megváltó személyesen jelent meg nékik, és velük járkált a tűz közepében. A hőség és hideg Urának jelenlétében a lángok nem tudták megemészteni őket” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 315. o.).

Amint Isten mondja Ézsaiás próféta könyvében: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged” (Ézs 43:2, RÚF).

Szeretjük ezeket a történeteket, de felvetődik a kérdés másokkal kapcsolatban, akik a hitük miatti üldözés idején nem szabadulnak meg csodálatos módon. A héberek minden bizonnyal tudtak Ézsaiás és Zakariás esetéről, akiket istentelen királyok végeztettek ki. A szent történelem során szörnyű szenvedést álltak ki hűséges keresztények, sőt még napjainkban is megtörténik ez. Sokan nem csodálatos szabadulást éltek meg, mint ami ebben az esetben történt, hanem fájdalmas halált haltak. Itt egy olyan esetről hallunk, amikor a hűségesek csoda folytán megmenekülnek, de amint tudjuk, nincs ez mindig így.

Végül milyen csodálatos szabadulás vár Isten egész hűséges népére, bárhogy érjen is véget földi életük (1Kor 15:12-26)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: