TŰZPRÓBA

Az állókép imádatát, amit a király elrendelt, a három héber fiatalember a jeruzsálemi templomi istentisztelet vérlázító hamisítványának érezte. Tisztséget viseltek a birodalomban és hűségesek voltak a királyhoz, de az Istennel való szövetségük határt szabott az emberi lojalitásuknak. Bizonyára készen álltak volna hűséges vezetőkként tovább szolgálni a királyt, de abban a szertartásban semmiképp sem vehettek részt.

Olvassuk el 2Móz 20:3-6 és 5Móz 6:4 verseit! E szövegek szerint tehát miért álltak ki a hitükért ezek a férfiak?

A király utasításait követve az emberek leborultak a hangszerek hangjára, hogy imádják az arany állóképet. Csak hárman – Sidrák, Misák és Abednégó – mertek ellenszegülni az uralkodó parancsának. A babiloniak közül néhányan azonnal feljelentették őket. A vádaskodók a következőkkel bőszítették a királyt: 1) maga a király helyezte ezt a három fiatalt Babilon tartománya fölé; 2) a zsidó férfiak nem szolgálják a király isteneit; 3) nem imádják a király által felállíttatott aranyszobrot (Dán 3:12). Nagy haragja ellenére Nabukodonozor még egy esélyt adott a három férfinak. Kész volt az egész procedúrát megismételtetni, ha a héberek az álláspontjukkal szakítva imádattal borulnak le a szobor előtt. Ám ha erre nem hajlandók, a tüzes kemencébe vetik őket. Nabukodonozor a leggőgösebb kijelentéssel zárta szavait: „és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből” (Dán 3:15)?

A héberek természetfeletti bátorsággal feleltek a királynak: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál” (Dán 3:17-18, RÚF)!

Tudták, Isten képes megszabadítani őket, de semmi nem garantálta, hogy ezt meg is teszi. Mégsem voltak hajlandóak engedelmeskedni a király parancsának, noha azzal is számolhattak, hogy elevenen elégetik őket. Honnan kaphatunk ilyen hitet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: