TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Fontos felfigyelni arra, hogy Dániel próféta könyve 2. fejezetének állóképe aranyból és ezüstből, a gazdasági hatalmat jelző fémekből készült! A szoborban volt még réz és vas is, amit általában szerszámokhoz és fegyverekhez használtak, valamint agyag, amit az ókori világban háztartási célokra fordítottak. A szobor tehát színes képet mutat az emberiségről és vívmányairól. Különösen találó, hogy az egyes testrészek a világi birodalmak egymásutánját és azt a végső megosztottságot jelképezik, ami az emberi történelem utolsó napjaira jellemző. A kő viszont határozottan úgy jelenik meg, mint ami „kéz érintése nélkül” (Dán 2:45) szakad le, ez is nyomatékosítja, hogy természetfeletti módon ér véget az ideiglenes világ, minden emberi vívmányával.

Bár „a puszta szem számára az emberi történelem a hatások és ellenhatások kaotikus közjátékának tűnik… Dániel arról biztosít, hogy mindezek mögött ott áll Isten, aki letekint rájuk és ezekben mozog, mert el akarja érni, amit a legjobbnak tart” (William H. Shea: Daniel: A Reader’s Guide. Nampa, ID, 2005, Pacific Press, 98. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Jó tudni, hogy a világ döbbenetes káosza és szenvedése között Isten az, aki végső soron irányít és majd mindennek dicsőséges véget ad! Addig is mi a szerepünk abban, hogy a tőlünk telhető legtöbb jót megtegyük, könnyítve a bűnbe süllyedt világ szenvedésén?

2) Hogyan magyarázzuk, hogy Dániel és a foglyok szorosan együttműködtek azzal a pogány vezetővel, illetve hűségesek voltak hozzá, aki annyi kárt okozott Izrael népének?

3) Ahogy már láthattuk, némelyek azzal érvelnek, hogy a kéz érintése nélkül leszakadó kő az evangélium terjedésére utal a világban. Ez több okból sem lehet így, többek között Dán 2:35 verse szerint sem, hiszen a kő szétzúzza a korábbi nemzeteket, „nyomát sem lehetett találni” (RÚF). Ez nem történt meg a kereszt után. Továbbá néhányan az egyházzal próbálják azonosítani a szikla birodalmát, csakhogy nem veszik figyelembe, hogy a kő országa átveszi minden emberi uralom helyét, az egész világra kiterjed. Tehát egyedül Jézus második eljövetele indíthatja el azt a folyamatot, amit ennek a profetikus álomnak a csúcspontja ábrázol. Miért Jézus második adventje a legértelmesebb magyarázat arra, ami a kő által történik az idők végén?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: