TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Dánielnek és társainak ifjúságuk korai éveiben látszólag sokkal szerencsésebb volt a sorsuk Babilonban, mint a fiatal Józsefnek Egyiptomban, jellempróbájuk azonban nem kevésbé volt súlyos. Ezek a királyi vérből származó ifjak viszonylag egyszerű júdeai otthonukból kerültek el az akkori kor legpompásabb városába, a leghatalmasabb uralkodó udvarába, és ott kiválasztották őket arra, hogy képzést kapjanak a király szolgálatára. Nagyon erős kísértések vették körül őket abban a pompázatos, de romlott udvarban. A tényt, hogy ők, Jahve szolgái Babilonban voltak fogságban, hogy az Isten házának edényeit Babilon bálványainak templomában helyezték el, hogy Izrael királya maga is fogoly volt a babiloniak kezében, fogvatartóik kevélyen emlegették mint annak bizonyítékát, hogy az ő vallásuk és szokásaik felsőbbrendűek, mint a hébereké. Ilyen körülmények között és az iszonyú megrázkódtatások során, amit Izrael népének Istentől való eltávolodása okozott, Isten bizonyságát adta Babilonnak arról, hogy Ő az Úr, parancsai szentek és az engedelmességnek biztos eredménye van. És ezt a bizonyságot rajtuk keresztül adta, akik kitartottak iránta való hűségükben” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 48-49. o.).

Beszélgessünk róla!

1) Beszéljünk az osztályban azokról a kulturális és társadalmi kihívásokról, amelyekkel keresztényként szembe kell néznünk a társadalomban! Melyek ezek, és hogyan tanulhat meg az egyházunk megfelelően válaszolni azokra?

2) Gondoljunk bele, hogy Dániel és társai milyen könnyen tehettek volna engedményeket a hitük terén! Végtére is, a babiloniak fogságába kerültek, akik legyőzték a zsidó népet. Még milyen „bizonyíték” kellett volna ahhoz, hogy a babiloni „istenek” hatalmasabbak Izrael Istenénél, amit Dánielnek meg a társainak is el kell fogadni? Milyen jelentős bibliai igazságokba kapaszkodhattak, amelyek segítettek nekik ekkor megállni? (Lásd még Jer 5:19; 7:22-34!) Ennek fényében mennyire fontos, hogy jól ismerjük a Bibliát és értsük a „jelenvaló igazságot”?

3) Miért különösen nagy a hűség szerepe, nemcsak számunkra, hanem azoknak is, akik a mi hűségünk révén ismerhetik meg az Úr jellemét, akit szolgálunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: