TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Bibliának az a rendeltetése, hogy eligazítsa azokat, akik meg akarják ismerni Alkotójuk akaratát. Isten adta az embernek a biztos prófétai beszédet. Dánielt és Jánost angyalok keresték fel, sőt Krisztus is eljött, hogy közölje a nemsokára bekövetkező eseményeket. Azok a fontos dolgok, amelyek üdvösségünket érintik, nem titkosak. Isten nem úgy jelentette ki őket, hogy elbizonytalanítsák vagy megtévesszék az igazság őszinte kutatóját. Habakuk által ezt mondta az Úr: »Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen« (Hab 2:2)! Azok, akik imádkozó szívvel kutatják Isten szavát, könnyen megértik. Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulkozik az igazság világossága. »Világosság támad fel az igazra« (Zsolt 97:11). Egy egyház sem jut előre a szentség útján, ha tagjai nem kutatják buzgón, elrejtett kincsként az igazságot” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 449-450. o.).

„Tanulmányozzuk Dániel és társai történetét! Bár az adott környezetükben éltek és minden oldalról kísértés környékezte őket, hogy az énüknek kedvezzenek, mindennapi életükben mégis Istent tisztelték és dicsőítették. Eltökélték, hogy kerülnek minden gonoszságot. Nem voltak hajlandóak az ellenség útjára lépni, Isten pedig gazdag áldásokkal jutalmazta őket állhatatos hűségükért” (Manuscript releases [Nr. 224], 4. köt., 1990, Ellen G. White Intézet, 169-170. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Dániel próféta könyvének tanulmányozása közben kiemelkedik egy igen fontos pont. Isten nemcsak, hogy Úr minden nemzet fölött, hanem személyesen, egyénileg, a legbensőségesebb módon ismer valamennyiünket. Dániel próféta könyve 2. fejezetében álmot adott egy pogány királynak is. Felfoghatatlan közelségről tesz bizonyságot az, hogy képes egy alvó ember gondolataiba hatolva álmot közölni vele. Ugyanakkor végső soron az Úr irányítja a világ legnagyobb birodalmait is, Ő tudja, hogyan végződik majd minden. Miért találunk nyugalmat és reményt a valóság ilyen bemutatása által? Milyen érzést vált ki bennünk a tudat, hogy ilyen közel van hozzánk az Úr, még a gondolatainkat is ismeri? Miért különösen fontos a kereszt által közvetített ígéret ebben az összefüggésben?

2) Beszéljünk az osztályban a klasszikus és az apokaliptikus próféciák közti különbségről! Mely példáit láthatjuk ezeknek a Bibliában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: