DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK IDŐSZERŰSÉGE MA

Egyedül Istené az uralom az életünk fölött. Még ha rosszul mennek a dolgok, Isten akkor is mindenható és munkálkodik, még a szeszélyes emberi tettek között is, hogy a legjobban gondoskodjon a gyermekeiről. Dániel babiloni tapasztalata emlékeztet József egyiptomi és Eszter perzsiai esetére. Mindhárom fiatal idegen országban élt, fogságban, pogány nemzetek elnyomó uralma alatt. Az átlagos megfigyelő számára gyengének tűnhettek, mint akiket elhagyatott Isten. Ám az Úr erőt adott nekik és hatalmas módon használta fel őket. Amikor próbával, szenvedéssel és ellenállással nézünk szembe, visszatekinthetünk arra, amit Isten Dánielért, Józsefért és Eszterért tett. Megnyugodhatunk, hogy Ő marad a mi Urunk is, nem hagy el bennünket még a próbák és a kísértések között sem!

Isten a kezében tartja a történelem menetét. Időnként elkeserít a zavaros és céltalan, bűnnel és erőszakkal teli világ, amelyben élünk. A könyv üzenete viszont az, hogy Istené az uralom. Dániel próféta könyve minden egyes fejezetében az a gondolat domborodik ki, hogy Ő határozza meg a történelem menetét. Ahogy Ellen G. White mondja: „Az emberiség krónikáiban a nemzetek növekedése, birodalmak felemelkedése és bukása mindig úgy jelenik meg, mint ami az ember akaratától és bátorságától függ. Ezekből a leírásokból úgy tűnik, mintha az események alakulását főleg a hősök hatalma, törekvése vagy becsvágya határozná meg. Isten Igéjében azonban a függöny elgördül, és világosan láthatjuk, hogy az emberi érdekek, hatalmi törekvések és szenvedélyek keresztül-kasul futó szövevénye alatt és fölött egyaránt a mindenható, kegyelmes Isten munkálta csendesen és türelmesen saját akaratát és terveit” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 151. o.). Isten példát mutat végidei népének. Dániel és a barátai például szolgálnak nekünk, akik olyan társadalomban élünk, amelynek a világnézete gyakran ellentétes a Bibliáéval. Ők akkor is hűségesek maradtak Isten Igéjéhez, amikor nyomást gyakoroltak rájuk, hogy a hitük kérdéseiben kössenek kompromisszumot és olyan területeken tegyenek engedményeket a babiloni rendszernek, amelyek következtében nem maradhattak volna meg az Úr melletti elköteleződésükben. Ugyanakkor, amint Dániel próféta könyve szintén bemutatja: lehetséges úgy hozzájárulni az állam és a társadalom működéséhez, hogy közben hűségesek maradunk az Úrhoz!

Olvassuk el Dán 9:23, 10:11-12 és Mt 10:29-31 szakaszait! E versek szerint mennyire foglalkoztatják Istent a személyes ügyeink?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: