ISTENI IDŐSZÁMÍTÁS

Az apokaliptikus próféciák történeti megközelítése a következő fontos elv, amire figyelni kell, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk. Könnyebben érthető ez az irányzat, amit historicizmusnak is neveznek, ha a preterizmus, a futurizmus és az idealizmus ellentétes nézeteivel vetjük össze. A preterizmus általában úgy veszi, hogy a Dániel próféta könyvében bejelentett profetikus események már megtörténtek a múltban. A futurizmus viszont azt állítja, hogy ugyanezek a próféciák majd csak a jövőben teljesednek be. Az idealizmus szerint pedig az apokaliptikus próféciák általános lelki valóságok jelképei, nem utalnak konkrét történelmi eseményekre. A történeti iskola ezekkel szemben azt állítja, hogy Isten az apokaliptikus próféciákon keresztül a történelem folyamatos eseményeinek sorozatát tárja fel, a próféta napjaitól az idők végéig. Látni fogjuk, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, hogy a könyv minden főbb látomása (Dániel 2., 7-8. és 11. fejezetei) más-más nézőpontból és új részletekkel bővítve ismétli meg ugyanazt a történeti vázlatot. Az adventista úttörők, köztük Ellen G. White is, a történeti iskola nézőpontja szerint értették Dániel próféta könyve és A jelenések könyve bibliai próféciáit.

Olvassuk el 4Móz 14:34 és Ez 4:5-6 szakaszait! A próféták szóhasználatában általában mit jelent a „nap”?

Mindig tartsuk észben azt is, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, hogy a prófétai időt az év-nap elv alapján kell számítani! Azaz a próféciában egy nap általában egy valós történelmi évnek felel meg. Így például a kétezer-háromszáz estére és reggelre vonatkozó próféciát úgy kell érteni, hogy az kétezer-háromszáz évre utal (Dán 8:14). Hasonlóképpen a hetven hét próféciája alatt négyszázkilencven év értendő (Dán 9:24-27).

Ez a számítás a következő nyilvánvaló okok miatt tűnik helyesnek: 1) Mivel a látomások jelképesek, a jelzett időnek is jelképesnek kell lennie. 2) A látomásokban ábrázolt események hosszú idő alatt bontakoznak ki, egyes esetekben még „az utolsó” időkben is, tehát a próféciákhoz kapcsolódó időintervallumokat is ennek fényében kell értelmezni. 3) Az év-nap elvet Dániel próféta könyve is alátámasztja. Ennek egyértelmű példája a hetven hétről szóló prófécia, ami Artaxerxész király korától Jézus, a Messiás eljöveteléig terjed. Tehát az a legegyértelműbb és a leghelyesebb módja a Dániel próféta könyvében szereplő prófétai időszak magyarázásának, ha azt az év-nap elv alapján tesszük.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: