DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK SZERKEZETE

Dániel próféta könyvének arám szakaszában (a könyv egyes részeit héberül, más részeit pedig arámul írták) a 2-7. fejezetek lentebb bemutatott szerkezete is alátámasztja ennek a résznek és az egész könyvnek a központi üzenetét:

A. Nabukodonozor látomása a négy birodalomról (Dániel 2. fejezet)

 B. Isten megszabadítja Dániel társait a tüzes kemencéből (Dániel 3. fejezet)

  C. A Nabukodonozor fölötti ítélet (Dániel 4. fejezet)

  C’. A Belsazár fölötti ítélet (Dániel 5. fejezet)

 B’. Isten megszabadítja Dánielt az oroszlánok verméből (Dániel 6. fejezet)

A’. Dániel látomása a négy birodalomról (Dániel 7. fejezet)

Az itt bemutatott irodalmi szerkezet középre helyezi a fő üzenetet, így emeli ki. Ebben az esetben C és C’ (Dániel 4-5. fejezetei): Isten elveszi az országot Nabukodonozortól (ideiglenesen) és Belsazártól (véglegesen). Tehát a 2-7. fejezetekben arra kerül a hangsúly, hogy Istennek hatalma van a földi királyok felett, Ő emel fel és dönt le birodalmakat. Az ismétlés a mondanivaló közlésének és az üzenet tisztázásának egyik leghatékonyabb módszere. A fáraónak például két álmot adott Isten Egyiptom közvetlen jövőjével kapcsolatban (1Móz 41:1-7). Az első látomásban a hét kövér tehenet hét sovány tehén falja fel. A második álomban hét kéve egészséges búzát hét sovány és beteg kéve nyel el. Mindkét álom ugyanarról szól: a bőség hét esztendejét az ínség hét éve fogja követni. Isten Dániel próféta könyvében is ismétel. Négy prófétai ciklus van, amelyek egy alapvető szerkezet ismétlései. Ez a struktúra összességében azt mutatja, hogy Istené a legfőbb hatalom. Bár mindegyik fő vázlatprófécia külön látásmódot közöl, együttesen ugyanazt a történelmi időszakot fedik le, ami a próféta idejétől kezdve az utolsó időkig terjed, ahogyan azt a következő táblázat is mutatja:


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: