DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK KÖZPONTJA: KRISZTUS

Olvassuk el Lk 24:25-27, Jn 5:39 és 2Kor 1:19-20 verseit! Milyen értelemben mondható, hogy Krisztus a Szentírás középpontjában áll?

Nincs kétség afelől, hogy Jézus áll a Szentírás középpontjában, és ez Dániel próféta könyvére is vonatkozik. Például, az 1. fejezet megmutatja: bár csak korlátozott mértékben és nem tökéletesen, de Dániel tapasztalata hasonlítható Krisztuséhoz, aki lejött a mennyből, hogy a bűnössé lett világban éljen és szembeszálljon a sötétség erőivel. Dánielt és társait Isten krisztusi bölcsességgel ruházta fel, hogy megállhassanak a babiloni kultúra kihívásai között. A 2. fejezet a végidei (eszkatológiai) kő képével mutatja be, hogy majd Jézus országa váltja fel a világ országait. A 3. fejezetből kitűnik, hogy Krisztus ott volt hűséges szolgái mellett a tüzes kemencében. A 4. fejezetben Isten egy időre eltávolította Nabukodonozort a birodalom trónjáról, hogy megértse: „a Felséges uralkodik” (Dán 4:29, RÚF). A „Felséges uralkodik” kifejezés arra emlékeztet, hogy Krisztus mint az „emberfia” (Dán 7:13) veszi át a hatalmat és az országot, ahogyan azt Dániel próféta könyvének 7. fejezete is felvázolja. Az 5. fejezetben olvashatunk Belsazár király haláláról, illetve arról, ahogyan Babilon elesett a tivornyázással és dorbézolással töltött éjjelen, amikor is a perzsák elfoglalták a várost. Ez a kép előrevetíti Sátán vereségét és a végidei Babilon megsemmisülését, amikor Krisztus és angyalai győzelmet aratnak fölöttük. A 6. fejezetben a Dániel elleni cselszövés a Jézussal szemben felhozott, a főpapok által koholt hamis vádakra emlékeztet. Továbbá Dáriusz királynak sem sikerült megkímélni Dánielt, bármennyire próbálkozott, mint ahogyan Pilátus is hiába igyekezett Jézust felmenteni (Mt 27:17-24). A 7. fejezet bemutatja, hogy Krisztus, az „emberfia” átveszi a hatalmat a birodalomban, uralkodik népe fölött. A 8. fejezet Jézust a mennyei szentély papjaként ábrázolja, a 9. fejezet pedig áldozatként mutatja be, akinek a halála újból megerősíti a szövetséget Isten és a népe között. A 10-12. fejezetek szerint Ő a gonosz erői ellen harcoló hadvezér, Mihály, aki győzedelmesen kiszabadítja Isten népét a halál hatalma alól. Tartsuk tehát észben, hogy Dániel próféta könyvének Krisztus a központi alakja! A könyv mindegyik fejezetében van olyan tapasztalat vagy gondolat, ami rá mutat.

Hogyan tanulhatjuk meg, hogy Krisztus mindig az életünk központjában legyen, a küzdelmek, próbák vagy a nagy boldogság és gazdagság idején egyaránt? Miért olyan fontos ez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: