TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Az ima magasztos kiváltságunk” c. fejezet, 69-77. o.

„Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobábel, Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan példáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni. Izráel maradéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei rontásának. Isten azonban velük akarta megőriztetni a földön a maga és törvénye ismeretét. Ők voltak az igazi istentisztelet és szent kinyilatkoztatások őrei. Különböző tapasztalatokban volt részük Jeruzsálem falai és a templom építése közben. Heves támadásokat kellett kivédeniük. Súlyos terhet hordtak a munka vezetői, de megingathatatlan bizalommal és alázatos lélekkel mentek előre. Szilárdan bíztak Istenben és hitték, hogy diadalra viszi igazságának ügyét. Ezékiás királyhoz hasonlóan Nehémiás is »ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait… ezért vele volt az Úr« (2Kir 18:6-7)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 418-419. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért kell minden tőlünk telhetőt megtennünk Isten színe előtt a vezetőink támogatása érdekében?

2) Miért olyan nehéz, megterhelő, ugyanakkor kifizetődő is a szolgáló vezetés? Miért fontos, hogy a keresztény vezető szolgáljon?

3) Nehémiás imádkozott a könyv elején, végén és a kettő között is. Ezsdrás és Nehémiás egyaránt az ima embere volt. Számoljuk össze, hányszor fordul elő az ima vagy imádkozik szó valamelyik alakja a negyedévben tanulmányozott két könyvben! A két vezető folyamatosan imádkozott. Mire tanít ez a saját imaéletünkkel kapcsolatban?

4) „Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR adott Mózesnek” (2Kir 18:6, RÚF). Hogyan lehet „ragaszkodni az Úrhoz”? Mit jelent ez? Milyen kapcsolat van az Úrhoz való ragaszkodás és a parancsolatok megtartása között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: