TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Reformáció” c. fejezet, 414-419. o.

„Az isteni megbízatásban a kötelesség hitvallásunk fontos része. Isten eszközeiként fel kell használnunk azokat a körülményeket, amelyekkel végrehajthatjuk akaratát. A gyors és határozott cselekvés a megfelelő időben fényes győzelmet arat; a késlekedés és hanyagság következménye kudarc és Isten meggyalázása. Ha az igazság ügyének védelmezői közömbösek és céltalanok, akkor az egyház nemtörődöm, tétlen és szórakozni vágyó lesz; ha azonban az a szent cél tölti be lelküket, hogy Istennek és csakis Neki szolgáljanak, akkor a nép egységes, bizakodó és lelkes lesz.

Isten Igéje bővölködik meglepő és éles ellentétekben. Egymás mellett található a bűn és a szentség, ezeket látva, az előbbitől őrizkedjünk, az utóbbit pedig tegyük magunkévá. Azok az oldalak, amelyek leírják Szanballat és Tóbiás gyűlölködését, álnokságát és árulását, leírják Ezsdrás és Nehémiás emelkedettségét, odaszentelődését és önfeláldozását. Mi döntjük el, hogy melyik példát választjuk. Isten parancsai áthágásának félelmes következményeit a Szentírás szembeállítja az engedelmességből származó áldásokkal. Mi magunk döntjük el, hogy a büntetést vagy az örömet választjuk” (i. m. 418. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:

1) A történeteket olvasva egyértelműnek tűnik, hogy az emberek eleve nem vették komolyan Isten hitét, ezért is választottak pogány feleséget. Ezsdrás nem fordított hátat nekik, hanem a változás reményé­ben igyekezett megpirongatni, helyreigazítani őket. Vajon történt igazi változás? A külső tettekkel belülről is megváltoztak volna? Erősödött-e valójában az Istenbe vetett hitük? Mi a bizonyíték arra, hogy sokan nem változtak meg igazán? Mennyire fontos a szívbéli változás? Mit tanulhatunk az ő hibájukból ezzel kapcsolatban?

2) Hogyan segíthetünk a gyülekezetünkben azoknak, akik rossz házasságból adódó problémákkal küzdenek?

3) Az isteni elvek örökkévalók, tökéletesek, a kultúrák pedig igen eltérőek. Miért kell figyelembe vennünk ezeket a különbségéket, miközben Isten elveit a saját életünkre és helyzetünkre akarjuk alkalmazni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: