EZSDRÁS REAKCIÓJA

Olvassuk el Ezsdrás 9. fejezetét! Mit tett Ezsdrás, amikor értesült az izraeliták vegyes házasságairól? Ezsd 9:1-2 versében az áll, hogy az emberek nem „különültek el”. Ez a szó még a következő versekben is megtalálható: 1Móz 1:4, 6, 7, 14, 18, 2Móz 26:33, 3Móz 10:10, 11:47. Mire utal ez a szóhasználat a hitetlenekkel való házasodás kérdését illetően?

Többen felvetették Ezsdrásnak a vegyes házasságok kérdését. A kifejezéseik mutatják, amikor felsorolták a különböző utálatos dolgokba bonyolódott népeket, hogy ismerték a Tórát, ugyanis a lista egyenesen a bibliai beszámolókból származik. Érdekes, hogy a polgári vezetők hozták a hírt Ezsdrásnak, mivel még a nép vallási vezetői, a papok és a léviták is vétkesek voltak e téren.

„Amikor Ezsdrás tanulmányozta a babiloni fogsághoz vezető okokat, rájött, hogy Izráel hitehagyása jórészt a pogány népekkel való összekeveredésükre vezethető vissza. Látta, hogy ha Isten parancsának engedelmeskedve a környező népektől távol tartották volna magukat, sok szomorú és megalázó élménytől megmenekülhettek volna. Most, amikor megtudta, hogy a múlt tanulságai ellenére, fontos személyek át merték hágni a hitehagyás ellen védelmül adott törvényeket, lelke mélyéig megrendült. Isten jóságára gondolt, aki ismét lehetővé tette, hogy népe megvesse lábát ősi földjén. Hálátlanságuk láttán jogos harag öntötte el, és erőt vett rajta a fájdalom” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 384. o.).

Az „elkülönül”, „elválaszt” szavakat egymással ellentétes dolgokra vonatkoztatjuk, szöges ellentéteket jelöl. Szavaikkal az emberek elismerték, hogy korábban is ismerték Isten parancsát a hamis vallásoktól való elkülönülésről, tisztában voltak vele. Egyértelmű volt számukra: senki sem mondhatja, hogy ha egy más hitű társat választ, annak nem lesz hatása sem a házasságára, sem a gyermekei nevelésére. Ekkor már látták, hogy milyen súlyossá vált a helyzet.

Mit tehetünk, hogy őrizzük az otthonunk, a családunk hitéletét, még ha helytelen döntéseket hoztunk is meg a múltban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: