NEHÉMIÁS REAKCIÓJA

Miről szól Neh 13:23-25 szakasza? Hogyan magyarázható Nehémiás reakciója az adott helyzetben?

Mivel a gyerekek nem beszéltek arámul (ez volt a fogság idején beszélt nyelv), sem héberül, nem érthették a Szentírás tanítását. Ez komoly problémát jelentett, mert Isten kinyilatkoztatásának ismerete így elferdülhetett, sőt el is tűnhetett volna. Az írástudók és a papok főként arámul magyarázták a Tórát, hogy az emberek megérthessék a prédikációt. Viszont mivel az anyák Ammon, Asdód vagy Moáb népéhez tartoztak, és elsősorban ők viseltek gondot a gyerekekről, nem meglepő, hogy a gyerekek sem beszélték atyáik nyelvét. A nyelv, amit beszélünk, hat a fogalmakról alkotott felfogásunkra, ugyanis annak a kultúrának a szókészletét használjuk. A bibliai nyelv ismeretének elvesztése azt is jelentette volna, hogy sajátos identitásuk is odalesz. Ezért Nehémiás számára elképzelhetetlen volt, hogy egész családoknak így megszűnjön a kapcsolata Isten Igéjével – ebből következően pedig az élő Istennel, a héberek Urával is.

Teológusok rámutatnak, hogy Nehémiás az emberek nyilvános megszégyenítéséhez folyamodott, és ez a lépése valószínűleg a szokásos büntetés volt abban a korban. Amikor a szöveg szerint Nehémiás megfeddte és megátkozta őket, ne gondoljuk, hogy illetlen szavakat használt, káromkodott volna, hanem a szövetség átkait olvasta rájuk. Mózes ötödik könyvének 28. fejezete felvázolja, hogy milyen átkok terhelik a szövetség megszegőit. Nehémiás valószínűleg a Biblia szavait választotta, hogy ráébressze az embereket tettük helytelenségére és rossz választásuk következményeire.

Nehémiás még arról is beszámol, hogy „Megvertem közülük néhányat, megtépáztam őket” (Neh 13:25, ÚRK). Nehogy úgy képzeljük, hogy Nehémiás dühödten, haragos indulatból reagált! Figyelembe kell vennünk, hogy a nyilvános büntetés megszabott formája volt a verés. Csak „néhányat” vert így meg, azokat a vezetőket, akik a helytelen viselkedést kiváltották vagy pártolták. Az ilyen cselekedetek a nyilvános megszégyenítés módszeréül szolgáltak. Nehémiás biztosítani akarta, hogy az emberek felmérjék döntéseik súlyát és azok következményeit is.

Hogyan reagáljunk, amikor szembesülünk vele, hogy ahogy hiszünk bizonyos dolgokat, az az egyházban helytelenségnek minősül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: