TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Öröm az Úrban” c. fejezet, 85-93. o.

„Amikor eléjük tárta Isten parancsait és kilátásba helyezett büntetését, valamint büntető ítéleteit, amelyekkel éppen e bűn miatt látogatta meg Izráelt a múltban, lelkiismeretük felébredt, és reformációs munka indult, ami Isten tetszésével találkozott. Elfordította haragját, és áldást hozott rájuk.

A szent tisztségek viselői közül egyesek védelmükbe vették pogány feleségüket. Azt mondták, nem tudnak elszakadni tőlük. Nehémiás azonban nem tett különbséget. Nem volt tekintettel sem rangra, sem állásra. Azokat a papokat és vezetőket, akik nem voltak hajlandók megszakítani kapcsolataikat a pogányokkal, azonnal elbocsátotta az Úr szolgálatából. A főpap unokáját, aki a hírhedt Szanballat lányát vette feleségül, nemcsak eltávolította a szolgálatból, hanem azonnal száműzte Izráelből. »Emlékezz rá, Istenem – könyörgött Nehémiás –, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 416-417. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el újból a fentebbi idézetet Ellen G. White-tól! A csoportban beszélgessünk arról, hogy mit gondolunk Nehémiás döntéséről, amikor nem tett kivételt azzal sem, aki láthatóan őszintén szerette a feleségét és nem akart elszakadni tőle! Vajon Nehémiás túlságosan szigorú, hajlíthatatlan volt, és néhány esetben talán engedhetett volna? Miért vagy miért nem? Ebben a kérdésben hogyan gyakorolhat az egyház fegyelmet – szeretettel és megértéssel, ugyanakkor következetességre törekedve, hogy ne csorbuljon Isten igazsága?

2) Tudvalevőleg nem törvényeskedés a szombatünneplés, mint ahogyan az sem, hogy ne kívánjuk azt, ami másé, ne lopjunk és ne hazudjunk. Miért kell mégis vigyáznunk, nehogy a szombatünneplés (vagy bármely más parancsolat betartása) törvényeskedéssé váljon? Miért az a legerősebb védelem a legalizmus csapdája ellen, ha mindig gondolunk a keresztre és arra, amit Krisztus tett értünk?

3) Ugyanakkor hogyan védekezhetünk az ahhoz hasonló lassú, de folyamatos megalkuvás ellen, amivel Nehémiás szállt szembe?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: