TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Öröm az Úrban” c. fejezet, 85-93. o.

„Amikor eléjük tárta Isten parancsait és kilátásba helyezett büntetését, valamint büntető ítéleteit, amelyekkel éppen e bűn miatt látogatta meg Izráelt a múltban, lelkiismeretük felébredt, és reformációs munka indult, ami Isten tetszésével találkozott. Elfordította haragját, és áldást hozott rájuk.

A szent tisztségek viselői közül egyesek védelmükbe vették pogány feleségüket. Azt mondták, nem tudnak elszakadni tőlük. Nehémiás azonban nem tett különbséget. Nem volt tekintettel sem rangra, sem állásra. Azokat a papokat és vezetőket, akik nem voltak hajlandók megszakítani kapcsolataikat a pogányokkal, azonnal elbocsátotta az Úr szolgálatából. A főpap unokáját, aki a hírhedt Szanballat lányát vette feleségül, nemcsak eltávolította a szolgálatból, hanem azonnal száműzte Izráelből. »Emlékezz rá, Istenem – könyörgött Nehémiás –, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 416-417. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el újból a fentebbi idézetet Ellen G. White-tól! A csoportban beszélgessünk arról, hogy mit gondolunk Nehémiás döntéséről, amikor nem tett kivételt azzal sem, aki láthatóan őszintén szerette a feleségét és nem akart elszakadni tőle! Vajon Nehémiás túlságosan szigorú, hajlíthatatlan volt, és néhány esetben talán engedhetett volna? Miért vagy miért nem? Ebben a kérdésben hogyan gyakorolhat az egyház fegyelmet – szeretettel és megértéssel, ugyanakkor következetességre törekedve, hogy ne csorbuljon Isten igazsága?

2) Tudvalevőleg nem törvényeskedés a szombatünneplés, mint ahogyan az sem, hogy ne kívánjuk azt, ami másé, ne lopjunk és ne hazudjunk. Miért kell mégis vigyáznunk, nehogy a szombatünneplés (vagy bármely más parancsolat betartása) törvényeskedéssé váljon? Miért az a legerősebb védelem a legalizmus csapdája ellen, ha mindig gondolunk a keresztre és arra, amit Krisztus tett értünk?

3) Ugyanakkor hogyan védekezhetünk az ahhoz hasonló lassú, de folyamatos megalkuvás ellen, amivel Nehémiás szállt szembe?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: