„HÁT NEM ÍGY CSELEKEDTEK-E ATYÁITOK?”

Csodálatra méltó Nehémiás komolysága a szombat tekintetében is. Olyan szenvedéllyel ragaszkodott a nyugalomnap helyes megtartásához, hogy figyelmeztette az idegen kereskedőket: „kezet emel” rájuk. Más szóval, ő maga fog fellépni, ha újból a városban vagy a kapuk előtt találja őket. Kormányzóként hivatali kötelessége volt a parancsolat betartásának a biztosítása.

„Nehémiás bátran megdorgálta őket kötelességük elhanyagolása miatt. »Micsoda gonosz dolog az, amit cselekesztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját?« – kérdezte szigorúan. »Avagy nem így cselekedtek-é a ti atyáitok, s a mi Istenünk reánk hozá mindezen gonoszt és e városra?! És ti mégis növelitek Isten haragját Izráel fölött, megfertőztetvén a szombatot!« Ezután parancsot adott, hogy amikor megárnyékosodnak »Jeruzsálem kapui a szombat előtt«, zárják be őket, és ne nyissák ki a szombat végéig. Saját szolgáit állította a kapukhoz, hogy figyeljék, vajon végrehajtják-e utasításait, mivel jobban bízott bennük, mint azokban, akiket Jeruzsálem elöljárói jelöltek volna ki” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1981, H. N. Adventista Egyház, 415. o.).

A korszakokon át egészen Jézus koráig visszhangoztak Nehémiás figyelmeztetései a szombat megszentségtelenítésével kapcsolatban, természetesen a többi utasítással együtt, nehogy megszegjék azt. Az evangéliumokból tudjuk, hogy a helyes szombatünneplés kérdésében Jézus újból és újból megküzdött a vallási vezetőkkel.

Olvassuk el Mt 12:1-8, Mk 3:1-6, Lk 6:6-11 és Jn 5:5-16 verseit! Mi volt a kérdés ezekben az esetekben? Milyen magyarázatot találunk az ókori Izrael történelmében arra vonatkozóan, hogy honnan is indult a vita?

Vakbuzgalmukban a vallási vezetők annyira igyekeztek, nehogy „megszentségtelenítse” valaki a szombatot, hogy Jézust, a szombat Urát (Lk 6:5) vádolták szombatrontással! Elképesztő! Az egészben a legironikusabb, hogy míg közülük sokan mély törvénytiszteletet hangoztattak, addig elfelejtették azt, „ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget” (Mt 23:23, ÚRK)!

Mit tehetünk azért egyénileg és közösségileg is, nehogy ilyen hibákat kövessünk el mi is, akár a szombat, akár a hitünk szempontjából más lényeges kérdés tekintetében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: