TIZED ÉS ADOMÁNY

A templomi szolgálatokat érintő nehémiási reformnak része volt a tized és az adományok rendszerének helyreállítása.

Olvassuk el 4Móz 18:21-24, Mal 3:10, Mt 23:23, 1Kor 9:7-14, 2Kor 9:6-8 és Zsid 7:1-2 verseit! Mit tanítanak ezek a szakaszok a tized és az adományok fontosságáról, nemcsak az ókori templomi szolgálatok idején, hanem ma nekünk is?

A tized és az adományok begyűjtése nélkül a templom nem működhetett volna. Amikor leállt a tizedfizetés, a szolgálatok széthullottak, az egész istentiszteleti rendszer veszélybe került. A templomban addig szolgálatot teljesítők más munka után néztek, hogy eltarthassák a családjukat, ezért a szent hellyel már nem tudtak foglalkozni. Ebből következően meggyengült az Isten iránti tisztelet. „A tizedrendszer a maga egyszerűségében csodálatosan szép. Méltányossága megmutatkozik abban, hogy a gazdagokkal és szegényekkel szemben jövedelmük arányában támaszt igényt. Olyan mértékben kell visszaadnunk a tizedünket, amilyen mértékben Isten használatra adta nekünk a tulajdonát. Amikor Isten igényli a tizedet (Mal 3:10), nem a hálánkra vagy a nagylelkűségünkre apellál. Jóllehet hálának kell kísérnie Istennel kapcsolatos minden megnyilvánulásunkat, de tizedet azért fizetünk, mert Isten megparancsolta. A tized az Úré, és azt kívánja, hogy azt adjuk vissza neki” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. A 27 alapvető hitelv bibliai magyarázata. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 289-290. o.).

Éppen úgy, ahogyan ez az izraelita templommal megtörtént, a mi egyházunk is felbomlana a tagok tizedei és adományai nélkül. Szolgálatai nem működnének azok az emberek nélkül, akik azért kapják a fizetésüket, hogy idejüket a minőségi szolgálatra, tervezésre, Isten egyházának az irányítására fordítsák. Isten tiszteletének a minősége is gyengülne. A legfontosabb pedig, hogy a tized és az adományok nélkül nincs evangelizáció. Továbbá azért adunk tizedet, mert Isten alapította meg a tized rendszerét az Igében. Istennek nem kell mindig magyarázatot adnia arra, hogy miért rendel el valamit. Elvárja: bízzunk abban, hogy Ő mindent kézben tart. Nézzünk utána és tudjuk meg, hogyan működik a rendszer, de aztán tegyük le az Ő kezébe!

Miért különösen fontos a saját lelki életünk szempontjából a tizedfizetés? Hogyan jelzi az Isten iránti bizalmunk mértékét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: