LÉVITÁK A MEZŐKÖN

Milyen problémát igyekezett Nehémiás orvosolni Neh 13:10-14 versei szerint?

Az énekeseknek, a kapuk őreinek és a többi templomi szolgálattévőnek vissza kellett térni a saját földjeire, hogy etetni tudják a családjukat, mert a nép nem támogatta Isten munkáját. Ekkorra romjaiban hevert a tized és az áldozatok egész rendszere, amit oly nagy precizitással építettek ki. Nehémiásnak elölről kellett mindent kezdeni. Nagy elkeseredését mutatja, hogy mindent kidobált a teremből.

„Nemcsak megszentségtelenítették a templomot, hanem az adományokat is hűtlenül kezelték. Ez rossz hatással volt a nép adakozó kedvére. Elvesztve buzgalmukat és lelkesedésüket, kelletlenül fizették a tizedet. Az Úr házának kincstára elszegényedett. Számos énekes és egyéb templomi szolgálattevő otthagyta Isten munkáját, mert nem kaptak elegendő fizetést, és máshol vállaltak munkát” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 414-415. o.).

Nagyszerű látni, hogy Júda egész népe ismét összefogott és újjáépítették azt, ami le lett rombolva. Az emberek Nehémiás oldalán álltak, Tóbiással és Eliásibbal szemben. Bizonyára világos volt előttük, hogy ő minden tőle telhetőt megtett a nép javáért. Nehémiás azután a templom területének felügyeletét olyan emberekre bízta, akiket hűségesnek és megbízhatónak tartott. Ők kapták meg a tized és az adományok begyűjtésének feladatát, nekik kellett biztosítani, hogy helyesen tárolják a javakat és a megfelelő személyeknek juttassanak azokból. Vagyis úgy tűnik, Nehémiás belépett és a vezetők korrupt rendszerét egy lendülettel, gyökerestől kiirtotta.

A templom szervezete fölé Nehémiás ugyan hűséges embereket nevezett ki, de a korrupt főpap, Eliásib nem veszítette el a pozícióját, ugyanis Áron leszármazottjaként foglalta azt el. Mozgásterét persze korlátozhatta a templom területén az, hogy Nehémiás másokat nevezett ki a feladatai bizonyos része fölé, de továbbra is ő maradt a főpap.

Nehémiás így imádkozott: „Emlékezzél meg rólam ezért, Istenem, és ne engedd, hogy kitöröljék könyvedből jótetteimet, amelyeket Istenem házáért és rendtartásáért tettem” (Neh 13:14, ÚRK)! Mitől különösen emberi az imája?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: