A TEMPLOMI VEZETŐK ROMLOTTSÁGA

Nehémiás 13. fejezete a nép közé került ammonita és moábita idegen/bálványimádók problémájával kezd (Neh 13:1-3). Ezekben a versekben nem arról van szó, hogy elűzték volna a más néphez vagy fajhoz tartozókat, akik Istent imádták, hanem a más hitűek, a meg nem tért bálványimádók elküldésére utal (lásd még 5Móz 23:3-6).

Olvassuk el Neh 13:1-9 szakaszát! Ki volt Eliásib és Tóbiás? Miért elfogadhatatlan az, amit tettek? Lásd még: Neh 2:10, 19; 3:1; 12:10, 22; 13:28!

Nehémiás könyvének Eliásib és Tóbiás is ismert szereplői. Eliásib a nép főpapja volt, az ő irányítása alá tartozott a templom. Tóbiás volt Nehémiás ammonita ellensége, aki nagy vehemenciával akadályozta a kormányzó munkáját Jeruzsálemben. Eliásib és Tóbiás szövetsége azt sejteti, hogy családtagjaik házassága révén lettek rokonok.

A házassági kapcsolatra vonatkozó feljegyzések ugyan nem maradtak fenn, de azt tudjuk, hogy Tóbiásnak zsidó neve volt (jelentése: „Jó az Úr”), valószínűleg zsidó családból származott. A feleségének a családja Ara leszármazottai közé tartozott, akik elképzelések szerint rokonságban álltak Eliásib családjával. Továbbá a hóróni Szanballatnak, Nehémiás másik nagy ellenfelének az egyik lánya Eliásib unokájához ment feleségül. Igen erős lehetett az intrikusok köre Nehémiás körül, mivel az ország legmagasabb rangú tisztségviselői rokonságban álltak egymással és szövetkeztek Nehémiás vezetése ellen.

A kormányzó távollétében Tóbiás rendelkezésére bocsátotta a főpap a templom egyik termét, amit arra jelöltek ki, hogy ott tárolják a tizedet, az ajándékokat és az adományokat. Tóbiásnak állandó helyet biztosítottak a templomban, így bekerült a nemzet vezetői közé. Nehémiás ellenségei végül elérték, amit mindvégig akartak, azt, hogy kitegyék Nehémiást és ők jussanak uralomra. Szerencsére Nehémiás nem akarta ezt tétlenül hagyni.

Vajon Isten népe a szent történelem során mindvégig túlságosan könnyen hagyta magát félrevezetni – az ókori Izraelben a zsidók vagy az utánuk jövő keresztények az újszövetségi korban és azt követően? Mi hogyan kerülhetjük el a hibájukat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: