TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Növekedés Krisztusban” c. fejezet, 50-56. o.

„Az örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította szívét és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra néznek és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét, amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek: »Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és aki megváltott minket Istennek a maga végtelenül drága vérén!« (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 555. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszéljünk arról a csoportban, hogyan lehet az istentiszteletben megtalálni a helyes egyensúlyt a tisztelet és az öröm között! Vagy pedig tegyük fel ezt a kérdést: Vajon a tisztelet és az öröm kölcsönösen kizárná egymást?

2) Az izraeliták Isten védelmébe ajánlották Jeruzsálem falát a felszentelő ceremóniával, elismerve, hogy maga a fal haszontalan, ha Isten nem őrzi: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző” (Zsolt 127:1). Mi a tanulság ebből az Úrért végzett minden dolgunkat illetően?

3) Milyen szerepe van a zenének a gyülekezetünk istentiszteletében?

4) A Szentírás világosan fogalmaz: Jézus a Főpapunk a mennyei szentélyben. Pontosan mit végez ott értünk? A földi templomban folyó papi szolgálatból mit tudhatunk meg Jézus mostani, mennyei tevékenységéről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: