PAPOK ÉS LÉVITÁK AZ ISTENTISZTELETEN

Neh 12:44-47 szakasza szerint miért „örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták” (RÚF)? Miért volt ez számukra olyan fontos?

Mit jelképezett a papok munkája (akik léviták voltak)? Lásd Zsid 9:1-11!

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a menny­be ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, »ahová útnyitóul bement értünk Jézus« (Zsid 6:20)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 420. o.).

Az akkor élt emberek valóban nem rendelkeztek olyan világossággal, mint amit mi ismerhetünk ma, annyit azonban értettek, hogy a léviták munkája igen fontos volt, csak ők szolgálhattak a templomban. A nép lelkesen fogadta, hogy Isten munkája előrehalad általuk.

Az emberek sok időt töltöttek Istennel, olvasták Igéjét, imádkoztak, imádták az Urat és újból neki szentelték magukat. Eközben figyeltek fel arra, hogy addig elhanyagolták a templomi szolgálatokat, ezt pedig helyre kellett hozni. Most, hogy újból beindultak a szolgálatok, a nép örömét fejezte ki azért, hogy a léviták végezni fogják értük a fontos munkájukat. Isten azt a benyomást keltette a nemzetben, hogy az istentiszteletre vonatkozó tervének részét képezték a templomi szolgálatok.

Sajnos gyakran nem értékelik kellőképpen a lelkészeket, az Ige tanítóit és a zenészeket. Nehémiás korában is a léviták időnként erős támogatottságot élveztek, máskor viszont alig részesültek benne. Sokszor más foglalkozást kellett keresniük, hogy eltarthassák a családjukat, mert a nép nem adott tizedet és adományokat.

A tized és az adományok nélkül nem létezhet a világszéles, szervezett egyház. Ha azt akarjuk, hogy a szolgálatok folytatódjanak, elkötelezetten kell támogatnunk a lelkészeinket anyagilag, de szóban is fejezzük ki nagyrabecsülésünket! Az egyház talán nem tökéletes, ennek azonban nem szabad meggátolnia, hogy adjunk Istennek, hiszen műve így terjedhet világszerte!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: