MEGTISZTÍTÁS

A Szentírásban olvashatunk a fal felszenteléséről, majd az énekesek összegyűjtéséről, a következő vers, Neh 12:30 pedig a megtisztításról szól: „És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falakat is” (RÚF).

A „megtisztít” szóval fordított héber kifejezés gyöke a táhér, ami azt jelenti, hogy „tisztának lenni”. Az Ószövetségben több összefüggésben is előfordul, például amikor erkölcsi tisztaságot jelöl, vagy azt, hogy valaki tiszta Isten előtt.

„Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” (1Jn 1:7-9). Mit tanít ez a vers 1) az emberi természetről, 2) Isten megbocsátásáról és 3) Isten erejéről az életünkben?

Az ókori Izrael vallásának kiemelkedően fontos részét képezte a templom az abban folyó szolgálatokkal. Ám sem a templom, sem a szolgálatok nem jelentették a végcélt, inkább egy bizonyos cél elérésének eszközeiül szolgáltak. A végcél természetesen az volt, hogy üdvözítő kapcsolatra vezessék a népet a szövetség Istenével, az Úr Jézus Krisztussal és megismerjék megtisztító erejét a saját életükben. Az ébreszt bennünk szeretetet Isten iránt és késztet az imádatára, ha megtudjuk, hogy mit tett értünk, mitől váltott meg bennünket. Ez az egyik oka annak, hogy az ókori izraeliták újból és újból elismételték, mit vitt végbe Isten értük a múltban. Ezáltal ismerték meg az Úr jóságát és szeretetét, aminek központi szerepet kellett kapnia az istentiszteletüket átható örömben és hálaadásban. Isten iránti hálát, a remény és az öröm érzését kell kiváltania ma is, bennünk is annak, ha tapasztaljuk és valóban értékeljük bűneink bocsánatát. Így könnyű dicsőíteni az Urat és magasztalni csodálatos jellemét. Vajon mi mutatná be jobban Isten jellemét, mint a kereszten függő Jézus, aki a mi bűneink büntetését viselte el, hogy ne nekünk kelljen elszenvedni azt?

Bármilyen múltbéli bűn terhel is, akármilyen a jellemünk most, a keresztnél teljes megbocsátást nyerhetünk, már most, ebben a pillanatban! Ugyan miért ne kérnék most rögtön a Jézus által felkínált bűnbocsánatot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: