TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „A tanítványság próbaköve” c. fejezet, 43-49. o.

„Vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát, ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném odakiáltani: ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe! Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűnünk és fogyatkozásaink felett sírni, mindazáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt még ha Sátán földre is teper bennünket, Isten akkor sem taszít el és feled el minket! Nem! Hiszen Krisztus jobbján ül és képvisel bennünket!… Újra kegyelmébe akar bennünket fogadni. Azt szeretné, ha újból visszatükröződne rólunk szentségének és tisztaságának fénye. Ha átengedjük neki magunkat, az üdvösségnek bennünk megkezdett munkáját folytatni fogja, és befejezi Jézus Krisztus napjáig. Legyen imánk bensőségesebb és hitünk szilárdabb! Ha saját erőnkben kételkedünk, annál inkább bízzunk Megváltónk hatalmában” (i. m. 48. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljunk csak Dániel 2. fejezetére és arra, hogy évezredekkel ezelőtt a próféta milyen pontosan megjövendölte birodalmak felemelkedését és bukását, sőt (igen világosan) bemutatta a mai Európa megosztottságát! Hogyan tanulhatunk meg vigaszt találni ebben a próféciában, ami határozottan mutatja, hogy az Úr a világ kaotikus körülményei között is minden eseményről tud, sőt előre ki is jelentette azokat?

2) Isten mindent tud rólunk. Vigasztaló a tudat, biztonságérzettel tölt el, hogy a gondunkat viseli. „De most így szól az ÚR, a te Teremtőd, Jákób, és a te Alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” (Ézs 43:1, ÚRK)! Hogyan erősíthetünk másokat is Isten jelenlétére és gondviselésére mutatva, amikor érzelmi, kapcsolati, társadalmi vagy anyagi szempontból válságban vannak?

3) Gondolkozzunk még a szerdai tanulmányon, azon, hogy Ezsdrás nem akart segítséget kérni a királytól, nehogy hiteltelenné váljon az, amit Isten gondviseléséről mondott! Tudjuk például, hogy Isten a Nagy Orvos. Ezek szerint vajon hitetlenség volna orvoshoz fordulni? Beszélgessünk erről az osztályban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: