A SZENT VÁROSBAN

Miről szól Neh 11:1-2 szakasza? Miért kellett sorsot vetniük, hogy megtudják, ki él majd Jeruzsálemben és ki másutt?

Mit tanulhatunk meg Nehémiás 11. fejezetéből? Szükség volt arra, hogy a fogság után visszatérők közül új lakosok költözzenek Jeruzsálembe.

Nyilván egyszerűbb volt a vidéki területeken élni, mint a városban. Az embereknek megvoltak az atyáiktól örökölt földjeik. Áldozatot jelentett, hogy valaki beköltözzön Jeruzsálembe, mindenét hátrahagyva. Sokan úgy érezhették, méghozzá joggal, hogy így elveszítenék a gyökereiket. Az élet új kihívásokat hozna eléjük, a városi életforma más, mint a vidéki. Mindig nehézségekkel jár szokatlan körülmények közé költözni.

Mennyire nehéz elköltözni egy másik városba vagy országba, hogy ott is terjedjen az evangélium? A nagyvárosi misszió érdekében hajlandóság kell az új kalandok és nehézségek vállalására.

„A munkásaink nem érnek el olyan messzire, amennyire kellene. Vezetőink nincsenek tudatában, hogy milyen munkát kell elvégezni. Amikor a városokra gondolok, ahol olyan kevés munkát végeztünk még, de amelyekben az emberek ezreit figyelmeztetni kell a Megváltó közeli eljövetelére, mélyen vágyom arra, hogy férfiak és nők haladjanak előre a Lélek erejével, a vesztükbe rohanók iránti krisztusi szeretettel” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 7. köt. 40. o.)!

Vajon miért sorolja fel Neh 12:1-26 szakasza a papok és léviták hosszú listáját? Hogyan kapcsolódnak Jeruzsálem falának felszenteléséhez, amiről a fejezet második felében olvashatunk (Neh 12:27-47)?

Isten azt akarja, hogy mindent megfelelően tegyünk. Mielőtt bármilyen jelentős dolgot el lehetne végezni, először is odaszentelt, hűséges emberekre van szükség. A papi családok segítettek Nehémiásnak a falak felépítésében, hogy biztonságban, külső támadások veszélye nélkül imádhassa a nép a templomban az élő Istent. A falak a biztonság szempontjából fontosak voltak, de Istennek átadott életű papok nélkül veszélybe került volna az igazi istentisztelet. Tehát az egész népnek megvolt a szerepe a különböző feladatokban, amelyeket el kellett látniuk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: