Próbák, csapások és listák

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 30:1-6; Ezsdrás 1:9-11; 8:1-23;

Nehémiás 11:1-2; 12:1-26; Dániel 1:1-2; 5

„…mindenki… csatlakozott testvéreihez, elöljáróihoz; és átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott; és megőrizzük és megcselekedjük az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsát, végzését és rendelkezését” (Neh 10:28-29, ÚRK).

Gyakran átsiklunk a nemzetségi táblázatok és a Biblia hosszú felsorolásai felett. Csakhogy okkal akarta az Úr belevenni ezeket is az Igébe. Ő a részletek Istene. Odafigyel a legkisebb dolgokra is, ami arról biztosít bennünket, hogy soha nem feledkezik el rólunk.

A nemzetségi táblázatok néhány példája is jól mutatja, hogy Isten mindent tud a családunkról, még olyasmikkel is törődik, amelyeket mások „jelentéktelennek” ítélnek. Jézus kijelentette, hogy Isten gondoskodik a kis verebekről, sőt még a hajszálainkat is számon tartja: „Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok” (Lk 12:6-7). Isten törődik ezekkel a részletekkel, minket is fontosnak tart. Mindent tud azokról a dolgokról, amelyek nyugtalanítanak bennünket.

Tehát teljes bizalmunk lehet, amit erősíthetünk is! Megnyugodhatunk abban, hogy az Úr gondot visel az életünk minden területéről. Vigasztaló ez a tudat, annak is kell lennie, de egyben figyelmeztessen is, hogy nekünk is oda kell figyelnünk minden területre!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: