TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Odaadás” c. fejezet, 33-37. o.

„A földi templomszolgálat két részből állt: a papok naponta szolgáltak a szenthelyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az engesztelés különleges munkáját: megtisztította a templomot. A bűnbánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajtajához, és kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös így jelképesen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd az állatot megölte. »Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat« (Zsid 9:22) – mondja az apostol. »A testnek élete a vérben van« (3Móz 17:11). Isten megsértett törvénye a törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst képviselte, bűnét pedig az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a szentélybe és a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda és benne a bűnös által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér útján jelképesen átkerült a templomra. A vért nem mindig vitték be a szentélybe. Egyes esetekben a pap a húst megette, ahogy Mózes megparancsolta Áron fiainak: »Néktek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért« (3Móz 10:17). Mindkét szertartás egyaránt azt szimbolizálta, hogy a bűn átkerült a bűnbánóról a templomra” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 360. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljunk a saját ígéreteinkre, amelyeket nem tartottunk be, pedig komolyan akartuk! Milyen tanulságot szűrtünk le ezekből, amelyek segíthetnek, nehogy hasonló hibákat kövessünk még el?

2) A szövetség egy kapcsolat jogszerű megalapozása. Mi ezt megtörtük, Isten azonban mindig hűségesen betartja az Ő részét. Hogyan vezethet az Úrral való szorosabb kapcsolatra és jobb életre, ha ismerjük jóságát és hűségét?

3) Gondoljunk bele, hányszor lettünk hűtlenek Istenhez és az „új szövetségben” foglalt ígéreteinkhez (lásd Lk 22:20; Zsid 8:13; 9:15)! Miért különösen fontos tehát megértenünk a megváltási tervet és a bűnbocsánat ígéretét, amit Jézus áldozata által kaphatunk, hiszen a vérével pecsételte meg az „új szövetséget”?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: