FOGADALMAK

Milyen négy dolgot fogadtak meg az izraeliták Neh 10:30-39 szakaszában a megújított szövetség részeként?

A következő fogadalmakat tették:

1. Nem lesznek vegyes házasságok (nem lépnek házasságra olyanokkal, akik bálványimádásba vihetnék őket);

2. A szombat őszinte megtartása (az azt megzavaró üzleti tevékenységek nélkül);

3. Az adósságok elengedése és a szombatév megtartása, gondoskodás a szegényekről, szabadság biztosítása nekik;

4. A templom, az ott folyó szolgálatok és a szolgálatot teljesítők anyagi támogatása az első zsenge, az elsőszülöttek és a tized bevitelével, valamint az igaz istentisztelet fenntartásának biztosítása.

Az első három fogadalom az emberek közötti (házasság, adósság elengedése) és az Istennel való (szombat) kapcsolatot érintette, az utolsó pedig a templomi rendelkezésekre (Neh 10:32-39) vonatkozott. A közösség célul tűzte ki, hogy tanújelét adják elkötelezettségüknek a szövetség iránt, ezért gyakorlati lépéseket foganatosítanak az Istennel és egymással való kapcsolatuk javításáért. Nem mindig tartották magukat tökéletesen a szövetséghez, de azzal tisztában voltak, hogy a helyes szokások és gyakorlatok hatnak a jövőjükre. Amennyiben Izrael népe a jó úton akar haladni, olyan szokásokat és gyakorlatokat kell bevezetniük, amelyek segítségével oda is juthatnak: ha az Úrral kívánnak járni, akkor a szombat tiszteletben tartása és a templomról való gondoskodás fontos lépésnek számít azon az úton. Sajnos azonban nem ragaszkodtak igazán a fogadalmaikhoz, amint Nehémiás könyve utolsó fejezetei is mutatják. Nem mindenki vette komolyan az esküt, de azért néhányan vagy inkább sokan igen. Isten segítségével és rá figyelve képesek lehetünk jó szokásokat kialakítani és ragaszkodni a helyes úthoz!

„Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe az életedben. Ha az akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva magadat Istennek, képes leszel új életet, a hit életét élni” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 37. o.)! Ugyan mi gátolja, hogy ezt tapasztaljuk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: