TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉGEK

Az özönvíz után Isten új kezdetet indított Noéval és az utódaival. Velük is kapcsolatban kívánt állni, és ismét központi szerepet kapott a szövetség gondolata. A Biblia hét fő szövetséget nevez meg, amelyeket Isten emberekkel kötött:

 1. szövetség – Ádámmal (1Mózes 1­–3. fejezet)

 2. szövetség – Noéval (1Mózes 6–9. fejezet)

 3. szövetség – Ábrahámmal (1Móz 12:1-3)

 4. szövetség – Mózessel és Izrael népével (Sínai vagy mózesi szövetségként ismert, 2Mózes 19–24. fejezet)

 5. szövetség – Fineással (4Móz 25:10-13)

 6. szövetség – Dáviddal (2Sám 7:5-16)

 7. szövetség – Új szövetség (Jer 31:31-34)

Olvassuk el a következő igéket: 1Móz 9:16, 17:7, Ézs 55:3 és Zsid 13:20! Mit jelent e versekben az „örök szövetség”?

A Bibliában tizenhatszor szerepel az „örök szövetség” kifejezés, amelyek közül tizenhárom kifejezetten utal azokra a szövetségekre, amelyeket Isten Ábrahámmal, Izrael népével a Sínainál és Dáviddal kötött. Ezek mindegyike egyedi, miközben magán viseli az „örök szövetség” jellemzőit. Az Úr 1Móz 3:15 versében jelentette ki először, majd pedig a Biblia egészében folyamatosan bővítette. Az egymás után következő szövetségek mind szélesítik és mélyítik a megértésünket a szeretet örök szövetségét illetően, amit Isten még teljesebben a megváltási tervben jelentett ki. Ugyanazok az alkotóelemei az Ó- és az Újszövetségnek.

1. Megszentelődés: „törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be” (Jer 31:33, ÚRK; vö. Zsid 8:10).

2. Megbékélés: „Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek” (Jer 31:33, ÚRK; Zsid 8:10).

3. Küldetés: „És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ekképpen: Ismerjétek meg az URat! Mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig” (Jer 31:34, ÚRK; Zsid 8:11).

4. Megigazulás: „megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg” (Jer 31:34, ÚRK; Zsid 8:12).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: