DICSÉRET ÉS KÖNYÖRGÉS

Olvassuk el Neh 9:32-38 verseit! A bűnbánó imádság végén mire kerül a hangsúly?

Az ima ismét dicsőíti Istent azért amilyen: nagy, hatalmas, csodálatos, aki megtartja szövetségét és kegyelmes. Őszintének tűnik, ahogy Isten jóságáról szólnak.

Kérést is terjesztenek Isten elé, szövetség formájában, ezt részletesen közli a 10. fejezet. Mire vonatkozott a kérésük?

„Most azért, ó Istenünk, nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megőrzöd a szövetséget, ne kicsinyeld le mindazt a nyomorúságot, amely utolért minket” (Neh 9:32, ÚRK).

Közösségük köteles volt adót fizetni a rajtuk uralkodó királyoknak. Az izraeliták kis táborát minden oldalról elnyomás sanyargatta, amibe belefáradtak. Zsarnoki uralmak váltották egymást felettük, ezt kellett elszenvedniük, és már enyhülésre vágytak.

Érdekes módon „szolgáknak” nevezik magukat – népük hűtlenségének körvonalazása után végül ezzel a kifejezéssel utalnak magukra. A szolga természetesen engedelmeskedik a felette állóknak. Ez a szóhasználat is érzékelteti, hogy felismerték: olyan módon kell tisztelniük az Urat, amit az előttük járók nem tettek meg. Így akarták kifejezni, hogy szeretnének hűségesek lenni hozzá és parancsolataihoz. Szolgáiként kérték, hogy lépjen közbe értük.

Ezsdrás és Nehémiás közössége azt mondta akkori állapotáról, hogy „nagy nyomorúságban vagyunk” (Neh 9:37), hasonlóan az egyiptomi sanyarú körülményeikhez (Neh 9:9). Imájukban magasztalták Istent azért, mert látta, hogyan szenvedtek Egyiptomban, nem siklott át felette. Ezért kérik, hogy lépjen közbe ismét, amint a múltban tette, még ha nem is érdemlik meg, hiszen senki nem volt hűséges közöttük – sem a királyok, sem a papok, sem a próféták és az atyák sem. Egyedül Isten kegyelmére és irgalmára hagyatkoznak, nem önmagukra vagy az őseik tetteire, és remélik, hogy az Úr közbelép értük.

Hogyan tükröződik Róm 5:6-8 verseiben az, amit az izraeliták Istentől kértek? Milyen vigaszt találunk az ő kérésükben és abban, amit Pál fejtett ki a Római levélben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: