AZ IMA ELEJE

A bibliai felolvasásra válaszul a nép hosszú imádságban vette számba Isten jótéteményeit, illetve Izrael hűtlenségének történelmét. Ez inkább prédikáció volt, mint ima, és szinte minden verséhez található egy párhuzamos rész másutt a Bibliában.

Milyen fő témákra összpontosítottak először Neh 9:4-8 szakaszában? Miért?

Az imádság kezdetén a nép áldja Istent, különösen a nevét. A héber kultúrában a név több volt puszta megszólításnál, a személyiséget, az identitást jelezte. Isten nevének dicsérete azért fontos, mert bemutatja a világnak, hogy az Úr neve méltó a dicsőítésre, a tiszteletre, hiszen a világmindenség Teremtőjének a neve. A Teremtő Isten imádatával kezdődik az ima, aki életet ad mindenkinek (Neh 9:6; lásd még Kol 1:16-17). Az itt szereplő ige jelenti még azt is, hogy „életben tart”.

A mindenség Teremtője választott ki egy embert, Ábrahámot, aki csak abban volt különleges, hogy „A szívét hozzád hűnek találtad” (Neh 9:8, RÚF). Ábrahámnak nem volt mindig elég hite, de amikor Isten arra kérte, hogy mondjon le a fiáról, nem habozott (lásd 1Mózes 22. fejezet). Megtanulta a hűséget, persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszú ideig Istennel járva. A héber gondolkodás szerint a „szív” az értelmet jelöli. Vagyis Ábrahám hűségessé vált gondolataiban és tetteiben, és Isten ezt elismerte.

Az imádság első néhány kifejezése úgy szólítja meg Istent, mint 1) a Teremtőt, 2) a Megtartót és 3) aki betartja ígéreteit. A nép először is arra emlékezett, hogy kicsoda az Úr valójában: hűséges Isten, aki megteremtett, megtartja életünket és mindig teljesíti nekünk tett ígéreteit. Ez a gondolat segít az életünket összhangba hozni vele. Így tanulhatunk meg bízni benne még a legnehezebb helyzetekben is, amikor azt érezzük, hogy távol van tőlünk, mintha nem törődne a nehézségeinkkel.

Miért alapvető a hitünk szempontjából a Teremtő Istenről szóló tantétel? Vajon melyik hittétel fogható ehhez? Hiszen Isten ebben azt is elrendeli, hogy minden hetünk egy hetedrészében emlékezzünk meg teremtő voltáról.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: