BÖJTÖLÉS ÉS ISTEN TISZTELETE

Miért különült el a nép az idegenektől Neh 9:1-3 versei szerint?

Nehémiás mindent megtett azért, hogy az emberek szemében az ünnephez öröm kapcsolódjon, ekkor azonban ő vezette a nép böjtölését. Isten előtt megalázták magukat, hamut szórtak a fejükre és zsákruhába öltöztek. Az idegenek nem voltak részesek Izrael kollektív bűnében, ezért az izraeliták elkülönültek tőlük, hangsúlyozva, hogy a saját bűneikre kérnek bocsánatot. Elismerték nemzetük bűnösségét, ami miatt fogságba jutottak.

Közösségi imáik és bűnvallásaik mutatták, hogy mélységében megértették a bűn természetét. Haragudhattak volna, hogy mivel atyáik mindent elrontottak, az egész nép fogságba került. Esetleg hosszasan panaszkodhattak volna vezetőik döntései és a korábbi nemzedékek istentelen volta miatt, amiért végül csak egy kis csoport tért vissza. Ám a gyűlölködés és a sérelmek sorolása helyett alázattal, bűneiket megvallva fordultak Istenhez.

Neh 9:3 verse szerint az Úr törvényének könyvéből olvastak a nap negyedrészében, egy másik negyedrészben megvallották a bűneiket és imádattal borultak le Isten előtt. Ez volt a Tóra harmadik felolvasása. A Tóra olvasása a bűnvallás központi eleme, hiszen az igazságra kell alapozni, ami pedig Istentől jön. Amikor olvassuk a Bibliát, Isten magához von bennünket, a Szentlélek pedig így jobban szólhat hozzánk és taníthat. Az Ige igazsága formálja a gondolkodásunkat és értelmünket, bátorít és felemel. Azért is keseregtek és sírtak az izraeliták, mert ha Isten szent színe előtt időzünk, végre meglátjuk az Ő szépségét és jóságát. Csodáljuk, hogy a világmindenség Teremtője lehajol hozzánk, méltatlan teremtményeihez. Így értjük meg, hogy nélküle az életünk mit sem különbözne lelki elődeinkétől. Csak úgy válhatunk azzá, amivé lennünk kell, ha Isten munkálkodik az életünkben.

Olvassuk el Dán 9:4-19 szakaszát! Hogyan vonatkoztatható ma ránk is Dániel imája? Mi a tanulság ebből nekünk – egyénileg és közösségileg egyaránt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: