TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „A kizsákmányolás megfeddése” c. fejezet, 400-404. o.

„Amikor Nehémiás tudomást szerzett erről a kegyetlen elnyomásról, lelke felháborodással telt meg. »Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam…« Tudta, hogy az uzsoráskodás nyomasztó szokásának megtöréséhez határozottan állást kell foglalnia az igazság mellett. A rá jellemző erélyességgel és határozottsággal fogott munkához, hogy könnyítsen testvérei helyzetén” (i. m. 401. o.).

„Az Úr itt alapelveket állít fel, melyek az esküdözést feleslegessé teszik. Azt tanítja, hogy a tiszta igazság legyen szavaink zsinórmértéke. »Legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.«

Ezek a szavak elvetik mindazokat a jelentőség nélküli kifejezéseket, melyek könnyen idézhetnek elő félreértést kétértelműségük folytán. Elvetik a színlelő udvariaskodást, az igazságtól való eltérést, a hízelgő beszédmodort, a túlzásokat, a kereskedelemben előforduló megtévesztéseket, amint ez ma a társadalmi és üzleti életben szokásos. Jézus szavai azt tanítják, hogy senkit sem nevezhetünk őszintének, becsületesnek, aki másnak igyekszik feltűnni, mint ami a valóságban, vagy akinek szavai nem fejezik ki szívének igazi érzelmeit” (Ellen G. White: Krisztus követése (Gondolatok a Hegyibeszédről). Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház, 63. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért mondhatjuk, hogy az anyagi dolgok és emberi kapcsolatok tekintetében a problémák gyökere az önzés?

2) Hogyan kerülheti el Isten népe a kapzsiságot? Mi az Úr ellenszere erre a bajra? Tanulmányozzuk a következő igéket: Ézs 58:3-12 és Mik 6:6-8!

3) Gondolkozzunk még a beszéd ajándékán és a szavak erején! Mi a jelentősége annak, hogy Jn 1:1-2 szerint Jézus „az Ige”? Hogyan világít ez is rá a szavak fontosságára és jelentésére?

4) Kétezer éve mondta Jézus, hogy mindig lesznek közöttünk szegények. Arra is felszólított, hogy segítsünk a szükséget látóknak. Hogyan késztetheti ez a két gondolat is a keresztényeket arra, hogy segítsenek a nehezebb sorsúaknak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: