BÁTORÍTÓ PRÓFÉTÁK

Ezsdrás könyve 4–6. fejezetei szerint a zsidók szembesültek a környező népek ellenállásával, ami félelmet ébresztett bennük és ezért nem akartak tovább dolgozni a templom újjáépítésén.

Amint már kitértünk rá, Ezsd 4:6–6:22 szakasza nem kronológiai sorrendű, tehát nézzük meg az 5. fejezetet, mielőtt rátérnénk a 4. fejezetre!

Olvassuk el Ezsd 5:1-5 szakaszát! Miért küldte el Isten a zsidókhoz Haggeus és Zakariás prófétát? Mi lett a munkájuk eredménye?

A zsidók leálltak az építkezéssel, mert féltek, pedig Isten azért küldte őket Júdába, hogy építsék újjá a templomot és a várost. Az Úrnak volt egy terve. Mivel a nép félt, kellett valamit tennie a bátorításukért, ezért hívta el a két prófétát. Az emberi szembeszegülés nem állítja meg Istent. Noha a tetteikkel a zsidók is hozzájárultak a problémák kialakulásához, Isten mégsem hagyta el őket. A próféták által ösztönözte, újból tettekre sarkallta őket.

Milyen üzenetet kaptak Haggeus 1. fejezetében? Mi milyen tanulságot szűrhetünk le ebből a részből magunknak?

Isten „Elhívta Aggeus és Zakariás prófétát, hogy megoldást hozzanak a válságban. Isten szolgái megrázó bizonyságtételekben tárták fel a nép szenvedésének okát. Azért nem boldogulnak földi dolgaikban, mert nem Isten ügyét teszik első helyre – mondták a próféták. Ha a zsidók megdicsőítenék Istent, s az Őt megillető tiszteletüket és hódolatukat azzal fejeznék ki, hogy a templom építését elsődleges feladatuknak tartják, így biztosítanák Isten jelenlétét és áldását” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 356. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: