TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 434-435. o., a hetven hétről szóló próféciáról és történelmi teljesedéséről.

„Krisztus eljövetelének ideje, felkenetése Szentlélekkel, halála, az evangélium hirdetése a pogányoknak – mindez pontosan meg volt írva. A zsidó nép kiváltsága volt ezen próféciák értelmezése és az, hogy felismerjék beteljesedésüket Jézus küldetésében. Krisztus hangsúlyozta tanítványainak a próféciák tanulmányozásának fontosságát. Dánielnek az akkori időkre vonatkozó jövendöléséről ezt mondta: »Aki olvassa, értse meg« (Mt 24:15). Feltámadása után »minden prófétáktól fogva« magyarázta a tanítványoknak, »amik őfelőle megírattak« (Lk 24:27). A Megváltó szólt az összes próféta által. »A Krisztusnak őbennük levő Lelke… eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről« (1Pt 1:11)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 185-186. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk még arról, hogy Isten arra hív el, amit szeretünk csinálni! Milyen elveket követhetünk, hogy eldöntsük, Isten akaratát hajtjuk-e végre, nemcsak akkor, ha valamit szívesen csinálunk, hanem általában?

2) Olvassuk el Jónás történetét! Ő hogyan fogadta a küldetést, amit Isten rábízott? Milyen tanulságot szűrhetünk le az esetéből? Hasonlítsuk össze ezt azzal, ahogyan Pál reagált, amikor elhívta az Úr (lásd ApCsel 9:1-20)! Említsük meg, milyen fő különbségeket találunk!

3) „Júdás élettörténete egy olyan élet szomorú végét tárja elénk, amely Isten által elfogadott és tiszteletben részesített élet is lehetett volna. Ha Júdás utolsó jeruzsálemi útja előtt halt volna meg, akkor úgy tekinthettük volna őt, mint aki méltán foglalt helyet a tizenkettő között, és a hiányát a többiek nagyon megérezték volna” (i. m. 619. o.). Gondolkozzunk még Iskáriótes Júdás történetén! Vajon arra szólt volna az „elhívatása”, hogy elárulja Jézust? Ha igen, akkor ez mennyire lenne tisztességes vele szemben? Hogyan érthetjük meg Júdás személyét és azt, hogy milyen alkalmakat kapott, mégis mást tett végül? Mi a történetének a tanulsága a szabad választás erejét illetően?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: