ISTENI KIVÁLASZTÁS

Sok szó esik az isteni elrendelésről vagy arról, hogy valaminek az elvégzésére kiválaszt embereket az Úr. Ezzel kapcsolatban különböző elgondolások léteznek. Mit találunk tehát a Bibliában a kiválasztásról?

Olvassuk el Róm 8:28-29 verseit? Mire hív el bennünket Isten? Mire választ ki?

Ez a szakasz világosan kijelenti: Isten eleve elrendelte, hogy az emberek a Fia képéhez hasonuljanak. Itt szó sincs arról, hogy üdvösségre vagy kárhozatra lenne bárki kiválasztva, választási lehetőség nélkül. Más szóval a kiválasztás az átalakulásunkat célozza. Meg kell változnunk, hogy tükröződhessen rajtunk Isten Fiának képmása. Ezt az átalakulást ígéri meg aztán a 30. vers, amelyben Pál kijelenti, hogy akiket Isten elhív, azokat megigazítja (igazzá teszi) és megszenteli (szentté teszi). Nem magunkat kell tehát átformálnunk, mert Isten megígéri, hogy Ő végzi ezt el, az Ő erejével.

Milyen kiválasztásról vagy elhívásról szól a Római levél 9. fejezete?

Róma 9. fejezetében Pál azt fejtegeti, hogy Isten egy meghatározott feladatra hív el. Az izraelitákat arra választotta ki, hogy tudassák a világgal az Istenről szóló jó hírt. Az emberek általában félreértik azt, hogy „Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem” (Róm 9:13), mintha Isten csak az egyiküket szerette volna. Pedig Pál azt mondja a szövegösszefüggés szerint, hogy Jákób kiválasztott volt, míg Ézsau nem. Mire választotta ki Isten Jákóbot? Hogy Izrael népének atyja legyen. Tehát kétféle isteni kiválasztás létezik. Először is Isten minden egyes embert üdvösségre választ ki, azt akarja, hogy átformálódjunk Jézus képére. Másodszor pedig bizonyos embereket meghatározott feladatokra hív el.

Miért bátorító a tudat, hogy Isten kiválasztott az üdvösségre? Ez miért nem jelenti viszont azt, hogy a döntéseink következtében nem veszíthetnénk el az Isten által felkínált üdvösséget?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: