PRÓFÉTAI IDŐZÍTÉS

A negyedév első tanulmányában szót ejtettünk arról, hogyan hívta el Isten meghatározott szolgálatra Zorobábelt (Kr. e. 538) és Ezsdrást (Kr. e. 457). A második leckében Nehémiás elhívásával (Kr. e. 444) foglalkoztunk. Látnunk kell, hogy e férfiak elhívására Isten mindentudása folytán került sor. Zorobábelt például azért indította az Úr, mert a végéhez közeledett a fogság hetven éve, amiről még Jeremiás prófétált.

Ezsdrást melyik évben hívta el Isten? Abban az évben, amikor Artaxerxész kiadta a rendeletét. Mi a jelentősége ennek az esztendőnek a próféciában? Nézzük meg Dán 9:24-27 szakaszát!

Dán 9:25 versében ez áll: „A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van”. A prófécia utolsó hetét a 27. vers említi. Egy hét hét napból áll, tehát egy prófétai hét hét esztendő (4Móz 14:34; Ez 4:5-6). A hetven hétre vonatkozó prófécia így négyszázkilencven évet jelent. Arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy mikor kezdődött a hetven hetes prófécia. A szöveg szerint attól az időtől számítandó, amikor kiadták a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére vonatkozó rendeletet.

Összesen három rendelet volt a zsidó nép visszatérésével kapcsolatban. Círusz, Dáriusz és Artaxerxész is rendelkezett a helyreállításról, viszont csak Artaxerxészé utalt Jeruzsálem városára és egyedül ezzel kapcsolatban említik meg, hogy dicsőítették Istent, aki közbelépett népe érdekében (Ezsd 7:27-28).

Ezsd 7:7-26 szakasza szerint a hetven hétről szóló prófécia kezdete Kr. e. 457, I. Artaxerxész király uralkodásának hetedik éve. Ezzel az évvel kezdődik Dán 8:14 kétezer-háromszáz éves próféciája is (lásd a holnapi tanulmányt), így ez a rendelet adja két próféciának is a kezdőpontját. A hetven hét Kr. u. 34-ben ér véget, ekkor szélesedett ki az evangélium hirdetése, jutott el a pogányokhoz (ezt jelölte az őskeresztény egyház üldöztetésének a kezdete és István mártírhalála). A hét közepe Kr. u. 31, amikor Jézus meghalt a kereszten.

Tekintsük át Dán 9:24-27 próféciáját! Bámulatos pontossággal mutat rá Jézus szolgálatára! Miért kell megalapoznia a hitünket egy ilyen próféciának?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: