NEHÉMIÁS MEGSZÓLAL

Neh 1:11 verse szerint Nehémiás a király főpohárnoka volt. Számunkra ez talán nem tűnik különösebben jelentős feladatnak, pedig egy főpohárnoknak hatalmas befolyása lehetett, mivel folyton az uralkodó közelében volt. A főpohárnok kóstolta meg az italokat, nehogy megbetegedjen vagy meghaljon a király. Hérodotosz szerint a perzsák nagy tisztelettel tekintettek a pohárnokokra, mint magas rangú tisztviselőkre. Az asszír Asszarhaddon király főpohárnoka például a birodalom miniszterelnöke is volt. Nehémiás tehát magas tisztséget töltött be a birodalomban, és mivel a király környezetében mozgott, könyörgött Istennek, hogy használja őt fel, hadd szóljon a királynak a júdabeliek helyzetéről.

Mi történt Nehémiás imái és böjtölése után Neh 2:1-8 szakasza szerint?

Az imára a válasz niszán hónapjában érkezett meg, vagyis nagyjából Kr. e. 444 áprilisában. Négy hónap telt el azóta, hogy Hanáni és a zsidók beszámoltak Nehémiásnak a Jeruzsálemet érintő aggasztó hírekről. Nehémiás négy hónapon át imádkozott és böjtölt, és mindennap úgy tűnhetett neki, mintha Isten nem felelne, pedig az Úr időzítése mindig tökéletes. Felkészítette a királyt arra, hogy meghallgassa Nehémiást és kedvező választ adjon a kérésére.

Nem volt mindennapos eset, hogy a főpohárnokot egy időre felszabadították megszokott kötelezettségei alól, amíg egy másik ország kormányzója lett. Isten szólt Nehémiás által, és Ő hatott a perzsa I. Artaxerxész királyra, hogy Nehémiást tegye meg Júda kormányzójának. A királyné említése sejteti, hogy ez egy magánjellegű alkalom idején történt, mert ő általában nem jelent meg a hivatalos lakomákon. Nehémiás nem tért rá egyből Jeruzsálem helyzetére, nehogy feltámadjon a király előítélete, inkább az uralkodó érzelmeire hatva arról beszélt, hogy ez a kérdés személyesen őt érinti. Mire elmondta a konkrét kérést, addigra szinte már megnyerte Artaxerxész jóindulatát.

Milyen párhuzamot találunk Nehémiásnak a perzsa udvarban, ill. Dánielnek a Babilonban betöltött pozíciója között? A király kedvező viszonyulása mit sejtet Nehémiás jelleméről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: