TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Ezsdrás, a pap és írástudó” c. fejezet, 376-382. o.

Gondoljunk bele, milyen szorgalmasan dolgozott Ezsdrás! „Isten szócsöve lett, aki környezetét a menny elveire oktatta. Hátralevő éveiben – akár a méd-perzsa királyi udvar közelében, akár Jeruzsálemben – legfőbb munkája a tanítás volt. Amint másoknak tolmácsolta a megismert igazságokat, munkaképessége nőtt. Kegyes és buzgó emberré vált. Az Úr tanúja volt, bizonyságot tett a világnak arról, hogy a Biblia igazságának ereje nemessé teszi a mindennapi életet” (i. m. 377. o.).

„A ma végrehajtandó reformációs munkában szükség van Ezsdrásokra és Nehémiásokra, akik nem szépítgetik és nem mentegetik a bűnt, hanem bátran megvédik Isten méltóságát. Azok, akikre ennek a munkának a terhe nehezedik, nem hallgathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be a bűnt a hamis könyörület köpenyével. Tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, és hogy a kevés emberrel szemben gyakorolt szigor irgalmasságnak bizonyul a tömegek iránt. Azt sem felejthetik el, hogy a bűn megfeddőjében Krisztus Lelkének mindig meg kell mutatkoznia” (i. m. 417. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Igen, számos csodálatos ígéretet kaptunk az Úrtól, de Isten nem erőlteti ránk magát. Milyen döntéseket hozunk meg az életünkben, amelyek gátolhatják nekünk tett ígéretei megvalósulását?

2) Olvassuk el Dániel imáját Dán 9:1-23 szakaszában! Milyen elveket találunk itt, amelyeket a saját életünkben is alkalmazhatunk? Mi jellemezte Dániel hozzáállását? Mit kért? Még mit találunk az imájában, amit mi is megtehetünk ma?

3) A csütörtöki rész idézi Ellen G. White írását arról, hogy Ezsdrás szolgálatában központi szerepe volt Isten Igéjének, nagy szorgalommal terjesztette az Írást a nép körében. Ezek szerint milyen szerepet kell kapnia az Igének a mi életünkben is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: